30.01.2018

Faldende omsætning af midler mod epilepsi grundet patentudløb

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser salget af lægemidler fra apotek fra 3. kvartal 2017.

I det nye ’MedicinForbrug - Overblik’ fra Sundhedsdatastyrelsen for salget af lægemidler i 3. kvartal ses der bl.a. en faldende omsætning af epilepsimidlet pregabalin som følger af patentudløb på Lyrica til indikationen nervesmerter.

Træk de nye tal fra 3. kvartal 2017 på eSundhed

Hent og læs 'MedicinForbrug - Overblik: 3. kvartal 2017'

Patentudløb på Lyrica til indikationen nervesmerter

I juli 2017 mistede Lyrica sit patent på indikationen nervesmerter. En indikation er en lægefaglig, helbredsmæssig grund til at give en patient en given behandling.

Forbruget er derfor flyttet til billigere versioner af lægemidlet, hvilket formentlig er årsag til det store omsætningsfald.

Allerede i begyndelsen af 2015 udløb Lyricas patent til indikationerne epilepsi og generaliseret angst, hvilket resulterede i et stort omsætningsfald.

I juni 2015 ophævede Lægemiddelstyrelsen dog muligheden for substitution mellem Lyrica og dets generiske versioner grundet Lyricas fortsatte patent på indikationen nervesmerter.

Substitution er apotekernes mulighed for at tilbyde en patient en billigere version af samme lægemiddel.

Med patentudløbet på nervesmerter i 3. kvartal 2017 er der nu igen mulighed for substitution med andre midler med pregabalin.

MedicinForbrug - Overblik

’MedicinForbrug - Overblik’ er en kvartalsvis opgørelse, som giver et overblik over de 10 lægemiddelgrupper med den største ændring i omsætning eller forbrug i forhold til samme kvartal det foregående år.

Det nye ’MedicinForbrug - Overblik’ for 3. kvartal 2017 omhandler følgende lægemidler:

  • Direkte faktor Xa hæmmere (blodfortyndende midler)
  • Midler til sænkning af blodsukker, ekskl. insuliner (type 2-diabetes)
  • Insulin degludec (type 1- og type 2-diabetes)
  • Atorvastatin (forhøjet kolesterol)
  • Adrenergika i kombination med anticholinergika (KOL)
  • Lercanidipin (forhøjet blodtryk)
  • Midler mod epilepsi (epilepsi)
  • Andre midler til obstruktive luftvejssygdomme til inhalation (astma og KOL)
  • Citalopram (antidepressive midler)
  • Gestoden og ethinylestradiol (3. generations p-piller)
Håndkøbslægemidler, der også må sælges uden for apotek, er ikke med i tallene.