21.11.2018

Godt 1.500 recepter på cannabisprodukter i 2. kvartal 2018

På de danske apoteker er der i alt indløst 1.571 recepter på cannabisprodukter til 911 borgere i 2. kvartal 2018. Heraf er 585 recepter til 323 borgere på cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, fremgår det af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen har nu opgjort salget af cannabisprodukter i 2. kvartal 2018 - dels for cannabisprodukter omfattet af den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis og dels for andre cannabisprodukter, der ikke er omfattet af forsøgsordningen. Hermed foreligger der nu salgstal for det første halvår af den 4-årige forsøgsordning. 

Tallene offentliggøres i en kvartalsvis monitorering fra Sundhedsdatastyrelsen - ’MedicinForbrug – Monitorering’ 2. kvartal 2018, som går tæt på udbredelsen af brugen af cannabisprodukter i Danmark. På baggrund af tal fra Lægemiddelstatistikregisteret i Sundhedsdatastyrelsen ses på forbrug og anvendelse af cannabisprodukter, både i og udenfor forsøgsordningen med medicinsk cannabis, og i henholdsvis primær- og sygehussektor.

Opgørelserne i ’MedicinForbrug – Monitorering’ viser bl.a. at:

  • I alle regioner sælges cannabisprodukter overvejende via receptsalg i primærsektoren
  • I 2. kvartal er der indløst 1.571 recepter på cannabisprodukter til 911 borgere, når alle cannabisprodukter medtages
  • Der er indløst 585 recepter til 323 borgere på cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis
  • Flest borgere (451) har indløst recept på magistrelt fremstillede lægemidler indeholdende cannabis, dvs. produkter der er tilberedt særligt på et apotek. Disse er ikke omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis. 
  • I 2. kvartal 2018 har Region Sjælland igen det højeste mængdesalg af cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis
  • Det er oftest speciallæger, der udskriver den første recept på cannabisprodukter 
  • Cannabisprodukterne i forsøgsordningen er primært givet mod neuropatiske smerter (nervesmerter)

Læs tallene i 'MedicinForbrug – Monitorering: Cannabisprodukter – monitorering af brugen 2. kvartal 2018'