14.06.2018

Medicinsk cannabis – ny kvartalsvis monitorering

På de danske apoteker er der indløst 1.255 recepter på medicinsk cannabis til 741 borgere i 1. kvartal 2018, fremgår det af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen har opgjort salget af medicinsk cannabis i 1. kvartal 2018 - dels for forsøgsordningens cannabisprodukter og dels for andre produkter indeholdende medicinsk cannabis, der ikke er omfattet af forsøgsordningen.

På de danske apoteker er der indløst 1.255 recepter på medicinsk cannabis til 741 borgere, hvoraf 61 pct. er kvinder. Recepter på forsøgsordningens cannabisprodukter udgør 33 pct. af det samlede antal indløste recepter på medicinsk cannabis.

Tallene offentliggøres i en ny kvartalsvis monitorering fra Sundhedsdatastyrelsen - ’MedicinForbrug – Monitorering’ 1. kvartal 2018, som går tæt på udbredelsen af brugen af medicinsk cannabis i Danmark. På baggrund af tal fra Lægemiddelstatistikregisteret i Sundhedsdatastyrelsen ses på forbrug og anvendelse af lægemidler m.v. indeholdende medicinsk cannabis, både i og udenfor medicinsk cannabis forsøgsordning, i henholdsvis primær- og sygehussektor.

Udbredelse af medicinsk cannabis i 1. kvartal 2018

Opgørelserne samlet for 1. kvartal 2018 i ’MedicinForbrug – Monitorering’ viser bl.a. at:

  • Receptsalg på apoteker i primærsektoren (de almindelige apoteker) udgør størstedelen af salget af den medicinske cannabis
  • Der er indløst 1.255 recepter på medicinsk cannabis til 741 borgere, når alle lægemidler m.v. indeholdende medicinsk cannabis medtages
  • Der er indløst 411 recepter på cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen til 227 borgere
  • Flest borgere (365) har indløst recept på magistrelle lægemidler (lægemidler der fremstilles på et apotek) indeholdende medicinsk cannabis, som ikke er omfattet af forsøgsordningen
  • Borgere, som har indløst recept på medicinsk cannabis, har overvejende fået udskrevet recepten af en speciallæge

Dyk selv ned i tallene her

Find ud af mere om Lægemiddelstatistikregisteret

Læs om medicinsk cannabis-forsøgsordningen hos Lægemiddelstyrelsen