22.10.2018

Hvor steg salg og omsætning mest indenfor lægemidler i 2017?

Det fremgår af Sundhedsdatastyrelsens statistik om medicinsalg, medstat.dk, som nu er opdateret med tal for sidste år.

Medstat.dk, Sundhedsdatastyrelsens særlige hjemmeside med statistik for salget af lægemidler i Danmark siden 1996, er nu opdateret med tal fra 2017.  Informationerne om salget bygger på data fra Lægemiddelstatistikregistret og er det samlede salg i Danmark opgjort pr. år.

Stigende omsætning for midler mod blodpropper

De nye tal på medstat.dk viser bl.a. at fortsat flere personer sættes i behandling med NOAK (Non-vitamin K Orale Antikoagulantia), som anvendes til forebyggelse af blodpropper. NOAK består af dabigatran (Pradaxa), samt faktor Xa-hæmmerne (ATC gruppe B01AF) rivaroxaban (Xarelta), apixaban (Eliquis) og edoxaban (Lixiana).

Faktor Xa-hæmmerne er i 2017 lægemiddelgruppen med den største stigning i omsætning i primærsektoren (omsætning ca. 508 mio. kr.). Det er en stigning på 44 pct. fra 2016. Ca. 99.000 personer bruger NOAK og andelen af personer, der bruger NOAK frem for de andre typer af lægemidler mod blodpropper, er stigende.

Lægemidlet atorvastatin gav størst stigning i mængdesalg

De nye tal viser også, at atorvastatin står for den største stigning i mængdesalg i 2017 i primærsektoren. Gruppen af statiner, som atorvastatin tilhører, er et af de mest anvendte lægemidler i Danmark, og anvendes til behandling af forhøjet kolesterol. Forbruget af atorvastatin har været stigende siden 2012, hvor de gennemsnitlige priser faldt som følge af patentudløb og introduktion af billigere generiske produkter (samme lægemiddel, men forskellige producenter/importører).

Atorvastatin er det statin med det største mængdesalg blandt statinerne i 2017, og steg med 19 pct. fra 2016. Antallet af brugere er ca. 260.000. Stigningen i forbruget sker især på bekostning af lægemidlet simvastatin, som dog fortsat bruges af ca. 341.000 personer.

En del af salget uden for apoteker er endnu ikke med

Bemærk at der er tale om en foreløbig opgørelse, da en del af salget af håndkøbslægemidler tilladt til salg uden for apoteker for 2016 og 2017 endnu ikke er tjekket for komplethed og datakvalitet, og derfor ikke er medtaget. Dette vedrører alene detailhandelsbutikker, der foretager enkeltindberetning af data. Indberetninger fra de større forhandlerkæder, som i stedet anvender en fællesindberetning (f.eks. supermarkedskæder), er alle inkluderede i denne opdatering.

Find flere tal for NOAK i søgemodulet Lægemiddelgrupper ”Midler mod blodpropper”
Find flere tal for brugen af statiner og andre kolesterolsænkende midler i søgemodulet Lægemiddelgrupper ”Kolesterolsænkende midler”

Find flere tal for salg af lægemidler i 2017 på medstat.dk