13.04.2018

Mindre stigning i børn og unge, der får sovemedicin

Ny monitorering fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der fortsat er en stigning i antallet af børn og unge, som køber sovemedicinen melatonin, men stigningen er mindre end tidligere.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at antallet af børn og unge i alderen 0-24 år, der indløser recept på sovemedicinen melatonin, er steget en lille smule fra 1. halvår 2016 til 1. halvår 2017 med 7 procent. Det er en mindre stigning i forhold til 1. halvår 2015 til 1. halvår 2016, hvor stigningen var 17 procent.

I alt drejer det sig om 10.830 børn og unge i 1. halvår 2017 i forhold til 10.150 børn og unge i 1. halvår 2016.

Den mindre stigning skyldes især mindre stigninger blandt de 18-24-årige, hvor antal brugere stiger med 15 procent i forhold til halvåret før.

Nye brugere

Monitoreringen ser også nærmere på antallet af nye brugere af melatonin, som for første gang får udskrevet medicinen. Her ses også en lille stigning fra 3.380 i 1. halvår 2016 til 3.420 børn og unge i 1. halvår 2017. Den lille stigning skyldes unge i aldersgruppen 18-24-årige. I samme tidsperiode ses dog et fald i nye brugere i aldersgruppen 15-17-år. Faldet ses for begge køn, men er dog større for piger end for drenge. Dette fald kommer efter en længere periode med stigninger blandt 15-17-årige piger.

Hvem udskriver første recept

For de fleste børns vedkommende er den første recept udskrevet af en hospitalslæge.
Andelen, der udskrives af en alment praktiserede læge, stiger dog med alderen hos barnet, og hos de unge over 17 år er det hyppigst en alment praktiserende læge, der opstarter behandling med melatonin.

Læs 'Monitorering af forbruget af sovemedicin hos børn og unge' (PDF)