31.05.2018

Færre blev behandlet i pakkeforløb for kræft

Monitorering af kræftområdet viser, at 83 procent af pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper blev gennemført inden for anbefalede tider i 1. kvartal 2018 dog med færre forløb end i perioden før.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der i 1. kvartal 2018 var 4.600 forløb, hvor borgere er startet i behandling for kræftsygdom efter henvisning til undersøgelse i pakkeforløb for kræftområdet for organspecifikke kræfttyper. Det kan eksempelvis være kræft i tyk- og endetarm, lunge, nyre eller bryst.

Dette er 11 procent færre forløb end i sidste kvartal. Ved sammenligning med andre 1. kvartalstal tilbage til 2013 ses, at antallet af forløb er på niveau eller over de øvrige.

I 83 procent af tilfældene skete dette inden for de anbefalede forløbstider. Sammen med et fald i antallet af forløb betyder dette, at det var færre forløb, der blev gennemført inden for de anbefalede forløbstider. Sammenlignet med øvrige tal for 1. kvartal siden 2013 viser et antal forløb gennemført inden for anbefalede forløbstider på samme niveau alle år.

 Kvartal  Andel forløb inden for standardforløbstid for ”samlet tid til behandling”, procent  Antal forløb i alt på landsplan
 1. kvartal 2013  72  4.264
  2. kvartal 2013  73  3.760
  3. kvartal 2013  79  4.045
  4. kvartal 2013  80  4.447
  1. kvartal 2014  84  4.210
   2. kvartal 2014  80  4.065
   3. kvartal 2014  83  4.273
   4. kvartal 2014  82  4.752
   1. kvartal 2015  84  4.670
    2. kvartal 2015  83  4.353
    3. kvartal 2015  85  4.469
   4. kvartal 2015  84  4.779
    1. kvartal 2016  85  4.640
    2. kvartal 2016  82  5.067
    3. kvartal 2016  83  4.297
    4. kvartal 2016  84  4.337
    1. kvartal 2017  84  4.207
     2. kvartal 2017  77  4.002
     3. kvartal 2017  84  4.601
     4. kvartal 2017  83  5.153
     1. kvartal 2018  83  4.600
Kilde: Landspatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen
Note: Andel forløb inden for standardforløbstiden for ’samlet tid til behandling’ (OF4) for pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) på landsplan, uanset organspecifik kræfttype og behandlingsform. Tidligere kvartaler vises med data fra første offentliggørelsestidspunkt.

I vurderingen af tallene skal der være opmærksomhed på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på tallene.

Tre ud af fire har ikke kræft

Alt i alt var der på landsplan i første kvartal 2018 32.281 forløb, hvor borgere efter henvisning til undersøgelse startede udredning for væsentlig mistanke om kræft.

Svarende til tidligere kvartaler blev kræftsygdommen bekræftet i omkring en fjerdedel af forløbene, og patienten blev efterfølgende henvist til behandling for kræftsygdommen.

Flere forløb med undersøgelse for alvorlig sygdom

Der blev gennemført 2.438 pakkeforløb i 1. kvartal 2018, hvor patienten blev undersøgt for alvorlig sygdom som også kunne være kræft. Dette er omkring 200 forløb færre i forhold til sidste offentliggørelse.

Andelen af forløb, der blev gennemført inden for de anbefalede forløbstider, er steget 1 procentpoint i forhold til sidste offentliggørelse med 89 procent i 1. kvartal 2018.

En mindre stigning i antallet af forløb for metastaser uden kræfttype

I pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype blev der i 1. kvartal 2018 gennemført 217 forløb, der startede udredning i opgørelsesperioden, hvilket er cirka 60 færre forløb end ved sidste offentliggørelse.

Andelen af forløb, der er gennemført inden for de anbefalede forløbstider, er på samme niveau i forhold til sidste kvartal med 93 procent i 1. kvartal 2018.

 

Læs mere: