03.09.2018

Nye nøgletal fra sundhedsvæsenet: Andelen der indlægges falder

I 2017 blev ca. 1.099.000 danskere indlagt på sygehuse, fremgår det af ’Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2017’, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag

Kontakt

Antallet af indlæggelser på somatiske (ikke-psykiatriske) sygehuse pr. 1.000 borgere var på 191 i 2017. Det er 6 pct. mindre end i 2014, hvor det var 204 indlæggelser pr. 1.000 borgere. I 2009-2014 var andelen mere stabil (mellem 202 og 207 pr. 1.000 borgere). Det fremgår af den årlige udgivelse ’Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2017’, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag.

 Graf med antal indlæggelser pr. 1.000 borgere 2009-2017 på landsplan

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

 Klare regionale forskelle

Udviklingen i antal af indlæggelser pr. 1.000 borgere er ikke ensartet i regionerne. I Region Nordjylland er der størst fald fra 199 indlæggelser pr. 1.000 borgere i 2009 til 159 pr. 1.000 borgere i 2017.  I Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden er faldet lidt mindre. Og i Region Sjælland er der tale om en stigning fra 216 pr. 1.000 borgere i 2009 til 228 pr. 1.000 borgere i 2017.

 Graf med antal indlæggelser pr. 1.000 borgere 2009 og 2017 opdelt på regioner

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

- I nøgletallene kan du finde alt fra danskernes indlæggelser og ambulante besøg på offentlige og private sygehuse til konsultationer hos speciallæger og meget andet interessant. Det er indsigtsfuld læsning for alle, der vil holde sig orienteret om udviklingen i sundhedsvæsenet – hvad end du er en interesseret borger, har en sundhedsfaglig baggrund, arbejder med emnet som journalist eller er politiker med indflydelse på området, siger Malene Højsted Kristensen, som er afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen.

’Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2017’ rummer bl.a. også tal om:

  • Børn, unge og voksne i det psykiatriske sundhedsvæsen
  • Patienter i almen praksis (alment praktiserende læger), speciallæger og øvrig praksis – herunder opdelt udvalgte kategorier af speciallægepraksis (som anæstesiologi, børne- og ungdomspsykiatri, gynækologi og plastikkirurgi)
  • Sengedage under indlæggelse

Læs mere i ’Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2017’