25.01.2018

Større sikkerhed og bedre forhold for forskningen

Sundhedsdatastyrelsen har fra årsskiftet åbnet op for en ny Forskermaskine, der på en gang giver bedre muligheder for forskningen og større sikkerhed for borgernes data.

Når forskere skal have data fra de nationale sundhedsregistre i Sundhedsdatastyrelsen til deres forskningsprojekter, sker det via Forskermaskinen.

Forskermaskinen er en it-løsning designet til at sikre, at den enkelte borgers data bliver behandlet fortroligt.

Det sker for at øge sikkerheden omkring videregivelse af data, og dermed er det helt slut med at levere data til forskning på fysiske medier – som fx en usb-stick – direkte til forskerens arbejdsplads.

Der er nøje kontrol  

I stedet lægges de relevante data på Forskermaskinen, hvorefter forskeren kan logge på med sin medarbejdersignatur og arbejde med data der.

Dette gør, at der er nøje kontrol med, hvem der har adgang til de pågældende data, og desuden bliver aktiviteten på maskinen overvåget.

Forskeren får udstedt et medarbejder-id af den autoriserede forskningsinstitution, han eller hun skal være tilknyttet for at få lov til at arbejde på Forskermaskinen.

Ingen CPR-numre på forskermaskinen

De data, som forskeren kan arbejde med på Forskermaskinen, er alle pseudonymiserede. Det betyder, at borgerens cpr-nummer er erstattet med et løbenummer, og hans eller hendes navn, adresse og andre oplysninger, der umiddelbart kan være med til at identificere vedkommende, er fjernet.

På den måde kan forskerne arbejde med data på individniveau uden at få kendskab til cpr-nummer eller andre informationer, der umiddelbart kan identificere den enkelte borger.

Vigtig sundhedsforskning

Sundhedsdatastyrelsens direktør, Lisbeth Nielsen, understreger vigtigheden i at beskytte sundhedsdata samtidig med, at de er tilgængelige for den vigtige sundhedsforskning i Danmark.

- De nationale sundhedsregistre er en uvurderlig kilde til viden om danskernes sundhed. Data herfra bruges til at følge op på effekten af forskellige behandlingsformer, undersøge sammenhænge mellem sygdomme og kortlægge sygdomsforløb. Det er vigtigt, at vi bruger data til forskning, fordi det er i sidste ende er til gavn og glæde for alle danskere. Samtidig er sikkerheden omkring data lige så vigtig. Med den nye Forskermaskine kan vi opretholde mulighederne for at bruge danskernes sundhedsdata til forskningsbrug og samtidig værne om borgerne følsomme sundhedsdata, siger hun.

FAKTA:

Forskermaskinen er en onlineadgang til de nationale sundhedsregistre i Sundhedsdatastyrelsen. Den er designet med det formål at sikre, at den enkelte borgers data bliver behandlet fortroligt. Hvis forskeren har brug for at sende data ud af Forskermaskinen, må det kun ske i anonymiseret form, så det ikke er muligt at genfinde enkeltindivider i data.