10.10.2018

International konference sætter fokus på patientrapporterede oplysninger i Danmark

- Udviklingen af digitale løsninger, hvor patienter kan bidrage med oplysninger om eget helbred eskalerer i disse år. På en international konference i København i dag fokuserer vi på patientrapporterede oplysninger (PRO) i et internationalt perspektiv, siger afdelingschef Karen Marie Lyng fra Sundhedsdatastyrelsen

Digitale PRO- værktøjer, hvor patienter registrerer egne helbredsoplysninger, vinder indpas over hele verden. Derfor er PRO emnet for en international konference i København i dag onsdag den 10. oktober 2018 med omkring 150 deltagere fra Danmark, Norge og Tyskland.

- Udvikling og udbredelse af PRO eskalerer i disse år både på regionalt og nationalt plan med en lang række projekter indenfor områder som for eksempel hjerterehabilitering, diabetes, epilepsi og prostatakræft. Det er værdifulde redskaber, som gør det enkelt for patienten at komme på banen med sin egen historie til gavn for såvel den enkelte patient som den sundhedsfaglige. På konferencen er der fokus på udviklingen og implementeringen af PRO i Danmark set i et internationalt perspektiv, siger afdelingschef Karen Marie Lyng i Sundhedsdatastyrelsen.

Formand for Danske Patienter Camilla Hersom byder velkommen på konferencen, hvorpå der kommer indlæg af professorerne Nick Black, Joanne Greenhalgh og Jose M. Valderas, der alle er fra Storbritannien, som har brugt PRO-spørgeskemaer siden 2009 – primært til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Nanna Skovgaard fra Sundheds- og Ældreministeriet vil berette om det danske nationale PRO-initiativ og konferencen afsluttes med en paneldebat blandt oplægsholderne.

Konferencen afholdes i regi af den nationale PRO-styregruppe, hvor Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL, Danske Patienter og Digitaliseringsstyrelsen er repræsenteret. Den er arrangeret af det nationale PRO-sekretariat, som har til huse i Sundhedsdatastyrelsen.

Læs mere om PRO