01.11.2018

Færre 15-17-årige starter med melatonin

Ny monitorering fra Sundhedsdatastyrelsen viser en fortsat stigning for 2017 i antallet af børn og unge, der køber sovemedicinen melatonin. Men denne stigning er mindre end de tidligere år. Samme udvikling ses også for nye brugere af melatonin. Dog er der for første gang et fald i nye brugere blandt de 15-17-årige.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at antallet af børn og unge i alderen 0-24 år, der indløser recept på sovemedicinen melatonin, er steget fra 2016 til 2017 med 8 procent. Det er en mindre stigning end fra 2015 til 2016, hvor stigningen var 13 procent. 

I alt drejer det sig om 15.070 børn og unge i 2017 i forhold til 13.940 børn og unge i 2016. Stigningen skyldes primært en stigning blandt de 18-24-årige, hvor antal brugere stiger med 15 procent i forhold til året før. 

Blandt de 0-17-årige er der en stigning fra 9.200 i 2016 til 9.570 i 2017. Stigningen hos børn i denne aldersgruppe er på 4 procent og dermed mindre end tidligere år (10 procent).

Nye brugere af melatonin

Monitoreringen ser også nærmere på antallet af nye brugere af melatonin. Nye brugere er de der køber medicinen for første gang. Her ses også en lille stigning fra 6.160 børn og unge i 2016 til 6.420 i 2017. Stigningen, der er på 4 procent, er mindre end året før (7 procent) og primært drevet af unge i alderen 18-24 år. 
I samme tidsperiode ses et fald på 6 procent blandt de 15-17-årige. Faldet ses for begge køn, men er dog størst for pigerne. For piger er faldet 10 procent og for drenge 2 procent. Dette fald kommer efter en længere periode med stigninger blandt 15-17-årige piger. 

Hvem udskriver første recept?

For de fleste børns vedkommende er den første recept udskrevet af en hospitalslæge. 

Andelen, der udskrives af en alment praktiserede læge, stiger dog med alderen hos barnet, og hos de unge over 17 år er det hyppigst en alment praktiserende læge, der opstarter behandling med melatonin.