21.06.2018

Stadig flere lever med kroniske sygdomme

- Kronisk syge og multisyge er en udfordring for sundhedsvæsenet – og antallet er stigende. Nye løsninger for deling af sundhedsdata skal understøtte håndteringen af denne patientgruppe til gavn for såvel patienter og pårørende som sundhedspersonale, udtaler Lisbeth Nielsen fra Sundhedsdatastyrelsen

Godt hver 5. voksne dansker lever med mindst én af de udvalgte kroniske sygdomme: KOL, leddegigt, knogleskørhed, type 1- og type 2-diabetes samt astma. Det viser nye analyser fra Sundhedsdatastyrelsen. 13 pct. af danskerne med én af disse sygdomme lever samtidig med flere af de udvalgte kroniske sygdomme, hvorfor de betegnes som multisyge.

Antallet af borgere, der er diagnosticeret med mindst én af seks udvalgte kroniske sygdomme, er steget med 31 pct. mellem 2009 og 2017. Samme tendens gør sig gældende for multisyge, hvor hver 10. voksne, med en kronisk sygdom var multisyg i 2009, mens det i 2017 er godt hver syvende.

Personer med kronisk sygdom er identificeret ved hjælp af de nationale sundhedsregistre.

Multisyge står ofte uden for arbejdsmarkedet

Knap 485.400 af de danskere, der lever med mindst én af de udvalgte kroniske sygdomme, er i den arbejdsdygtige alder. Heraf er 35.000 multisyge.

Tilknytningen til arbejdsmarkedet falder gradvist i tiden frem til, at personen diagnosticeres med den første kroniske sygdom. Samme tendens gør sig gældende frem mod diagnosticeringen med den anden kroniske sygdom. Kun 34 pct. af de multisyge mellem 18 og 64 år er i beskæftigelse eller under uddannelse, mens beskæftigelsen blandt dem med kun én kronisk sygdom er 67 pct.

Nye digitale løsninger på vej

- Det voksende antal kronisk syge og multisyge er i dag en udfordring for sundhedsvæsenet. Denne gruppe patienter har ofte komplekse forløb og mange kontakter på tværs af sundhedsvæsenet. En del af disse patienter oplever, at sundhedspersonalet ikke har adgang til de relevante informationer om dem, og at de selv som patienter mangler et overblik over f.eks. aftaler og planer. Det gør det selvfølgelig ikke lettere, at klare hverdagen og have en tilknytning til arbejdsmarkedet, forklarer direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen.

- Men vi er på vej med løsninger på dette område. Sundhedsdatastyrelsen står i spidsen for et fællesoffentligt program, der udvikler nye digitale services for et samlet patientoverblik med deling af oplysninger om aftaler, planer og indsatser samt et stamkort med kontaktoplysninger.

Læs de nye analyser om borgere med multisygdom

Læs mere om 'Et samlet patientoverblik'