16.01.2018

Ny strategi lægger grunden for mere og bedre digitalisering af sundhedsvæsnet

Sundhedsdatastyrelsen er medforfatter på den nye strategi for digital sundhed, som gælder frem til 2022. Sikkerhed om borgernes data, bedre infrastruktur samt digitalisering er nogle af hovedpunkterne, der skal gøre det lettere at være patient i det danske sundhedsvæsen.

Kontakt

Sikkerheden om borgernes sundhedsdata skal fastholdes og styrkes, så relevante oplysninger helt trygt kan blive delt på tværs af sundhedsvæsnet.

Der skal skabes bedre infrastruktur, så it-systemerne på sundhedsområdet taler sammen. Og så skal digitalisering understøtte et sundhedsvæsen, hvor der er tænkt på den enkelte patient.

Det er hovedpunkterne i ’Strategi for digital sundhed 2018-2022’ med overskriften: ’Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle’, som netop er offentliggjort med Sundhedsdatastyrelsen som medforfatter.

Følger af økonomiaftalerne

Strategien følger af økonomiaftalerne mellem regeringen, Danske Regioner og KL for 2018 og sætter retningen for en mere helhedsorienteret indsats, hvor målet er at samarbejdet mellem hospitaler, kommunale sundhedstilbud, praksissektoren og andre offentlige og private aktører understøttes af et digitalt netværk om og med borgeren i centrum.

Realiseringen af den ambition kræver et samlet løft flere forskellige steder i sundhedsvæsenet. Derfor er strategien delt op i fem indsatsområder, som hver især rummer væsentlige indsatser vedrørende it-sikkerhed, bedre deling af patientdata og digitale selvbetjeningsløsninger.

Samtidig er også forebyggelse og borgeren som aktiv partner en vigtig del af indsatsen.

Læs strategien hos Sundheds- og Ældreministeriet