09.10.2018

Strategi for digital sundhed: Guide til sundhedsapps på vej

- Hvert år kommer der tusindvis af nye sundhedsapps til. Nu begynder forarbejdet på udviklingen af en guide til gavn for såvel borgere og sundhedsfaglige, udtaler direktør for Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen i forbindelse med en status for arbejdet med ’Strategi for digital sundhed 2018-2022’

Kontakt

I starten af året satte regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner rammerne for en række tværgående digitale indsatser på sundhedsområdet i den fælles ’Strategi for digital sundhed 2018-2022’. Nu er der kommet en statusrapport, der giver et overblik og en status på de indsatsområder, som strategien indeholder. En af strategiens indsatser handler om udviklingen af en guide til sundhedsapps.

- Hvert år kommer der på verdensplan tusindvis af nye sundhedsapps til vores mobiltelefoner, der skal få os til at motionere, tælle kalorier, tage medicin, teste os for stress og et utal af andre ting. Selvom en del af dem lever et kortvarigt liv på nettet, så vokser antal og brug af apps konstant, konstaterer Lisbeth Nielsen, der er direktør i Sundhedsdatastyrelsen.

- Såvel borgere som sundhedsfaglige har med andre ord et stort og stigende behov for en samlet guide området. En analyse skal nu kortlægge erfaringer og brugerbehov samt beskrive en fremtidig løsningsmodel for en sådan guide.

På baggrund af et kommissorium er der nu igangsat et analysearbejde frem til årsskiftet. Det skal danne grundlag for beslutning om etableringen af en national løsning og en konkret plan for implementeringen, hvorpå finansieringen kan komme på plads i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2020.

Statusrapporten for Strategi for digital sundhed 2018-2022 fortæller blandt andet også at:

  • Der er fundet en leverandør til Min Læge-app’en og første version lanceres inden udgangen af år. I app’en kan man kommunikere med egen læge (e-konsultation), se egne aftaler hos lægen mv.
  • Der er godkendt et arbejde med at videreudvikle den nuværende Sundhedsjournal på sundhed.dk, som bl.a. skal give borgere adgang til egne journaloplysninger privathospitaler, almen praksis og kommuner

Læs mere om Strategi for digital sundhed 2018-2022