06.12.2018

Sundhedsdataprogrammet forlænges til 2020

Forlængelse giver mulighed for at få løsninger i spil, realisere gevinster og øge sikkerheden omkring af Sundhedsdataprogrammet, der vil skabe bedre sundhed gennem brug af sundhedsdata

Folketinget finansudvalg har i dag besluttet, at forlænge Sundhedsdataprogrammet. Programmet blev vedtaget og igangsat i 2015 med udløb i 2018. Nu er det forlænget til og med 2020.

Programmet er et nationalt udviklingsprogram, der vil skabe ’bedre sundhed gennem bedre brug af sundhedsdata’ på tværs af stat, regioner og kommuner og gøre sundhedsdata fra de nationale sundhedsregistre i Sundhedsdatastyrelsen mere anvendelige for sundhedsfaglige, forskere, borgere og offentligheden.

Opbygningen af Sundhedsdataprogrammets nye dataplatform og grunddatamodel for de nationale sundhedsregistre i Sundhedsdatastyrelsen har vist sig at være væsentlig mere ressourcekrævende og kompleks end først antaget. Men samtidig opleves Sundhedsdataprogrammets projekter og løsninger generelt at være meget efterspurgt på tværs af sundhedsvæsenets aktører i regioner, kommuner og almen praksis. 

Programmets tværoffentlige styregruppe har derfor bedt om en forlængelse, så programmets projekter og løsninger kan realiseres. 

- Forlængelsen giver blandt andet mulighed for, at vi kan færdiggøre programmets projekter og leverancer og realisere de forventede gevinster, siger Lisbeth Nielsen, der er direktør i Sundhedsdatastyrelsen.

- Det gør også, at vi kan få væsentlige løsninger bedst muligt i spil – herunder den nye version af landspatientregisteret og det nye sygehusmedicinregister. Og endelig kan vi bedre øge sikkerheden, hvor en række projekter har måttet afvente, at datasikkerhedsmæssige tiltag var på plads i forbindelse databeskyttelsesforordningen.


Selvom Sundhedsdataprogrammet forlænges, vil det fortsat holde sig inden for den samlede programbevilling.

Læs mere om Sundhedsdataprogrammet