07.12.2018

Udredningsret overholdes for 87 procent af de 0-18 årige

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag af nye tal for monitorering af udredningsretten for 3. kvartal 2018

Kontakt

Anders Jørgen Jensen E: ajj@sundhedsdata.dk T: 2230 8329

Udredningsretten er reglen om, at patienter har ret til at blive udredt inden for 30 dage efter henvisning, hvis det er fagligt muligt. Retten betyder, at du enten skal have afdækket, hvilken behandling du skal tilbydes, eller have afkræftet mistanken om sygdom. Er det ikke muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

I 3. kvartal 2018 var det muligt at overholde udredningsretten i 81 procent af tilfældene i det somatiske (ikke-psykiatriske) sygehusvæsen mod 80 procent i 2. kvartal 2018.
Og i psykiatrien var andelen 87 procent for de 0-18 årige mod 78 procent i 2. kvartal. Og for de voksne (alle over 18 år) var andelen de 93 pct., mod 92 pct. i 2. kvartal. Det fremgår af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. 

Sundhedsdatastyrelsens monitorering indeholder opgørelser af:

  • andel udredningsforløb, hvor udredningsretten er overholdt
  • udredningsforløbenes varighed og andel udredningsforløb inden for fristen på 30 dage (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015)
  • andel udredningsforløb, hvor udredningsplan er udarbejdet inden for fristen på 30 dage (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015)

Opgørelser vedrørende overholdelse af udredningsretten er baseret på nye registreringer fra og med 4. kvartal 2016. 

Læs mere om monitorering af udredningsretten

Se tallene fra monitoreringen på eSundhed