08.06.2018

Nye tal for monitorering af udredningsretten for 1. kvartal 2018

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør nu tal fra monitorering af udredningsretten for 1. kvartal 2018

Kontakt

Anders Jørgen Jensen E: ajj@sundhedsdata.dk T: 2230 8329

I første kvartal af 2018 var det muligt at overholde udredningsretten i 79 pct. af tilfældene i det somatiske sygehusvæsen. I psykiatrien var de tilsvarende andele 81 pct. og 91 pct. for henholdsvis de 0-18 årige og de 19+ årige (alle over 18 år). Det fremgår af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Udredningsretten indebærer, at patienter har ret til at blive udredt inden for 30 dage efter henvisning (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015), hvis det er fagligt muligt.

Udredning betyder, at man enten skal have afdækket, hvilken behandling borgeren skal tilbydes, eller have afkræftet mistanken om sygdom. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.
Sundhedsdatastyrelsens monitorering indeholder opgørelser af:

  • andel udredningsforløb, hvor udredningsretten er overholdt
  • udredningsforløbenes varighed og andel udredningsforløb inden for fristen på 30 dage (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015)
  • andel udredningsforløb, hvor udredningsplan er udarbejdet inden for fristen på 30 dage (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015)

Opgørelser vedr. overholdelse af udredningsretten er baseret på nye registreringer fra og med 4. kvartal 2016. 

Læs mere om monitorering af udredningsretten

Se tallene fra monitoreringen på eSundhed