25.05.2018

Vi passer fortsat godt på borgernes sundhedsdata

Sundhedsdatastyrelsens behandling af borgernes sundhedsdata er allerede i tråd med kravene i den databeskyttelsesforordning, der i dag træder i kraft

I dag den 25. maj træder databeskyttelsesforordningen - også kendt som GDPR (General Data Protection Regulation) - som bekendt i kraft i Danmark og de øvrige EU-lande. Forordningen er en videreførelse af reguleringen i den gældende persondatalov og skal styrke beskyttelsen af personoplysninger.

”Sikkerhed omkring behandlingen af borgernes sundhedsdata har i sagens natur altid haft den højeste prioritet for Sundhedsdatastyrelsen. Vores arbejdsgange har været i overensstemmelse med persondataloven og er nu helt på linje med databeskyttelsesforordningen”, siger Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen.

Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside har i dag offentliggjort Sundheds- og Ældreministeriets databeskyttelsespolitik, som gælder for alle institutioner i ministeriets koncern. Du finder på fanebladet ”Borger og offentlighed” under ”Dine sundhedsdata”.

Her kan borgerne bl.a. læse om principperne for indsamling af personoplysninger, sikkerheden omkring behandlingen af personoplysninger, en oversigt over databehandlinger, borgernes rettigheder (herunder indsigtsret, ret til berigtigelse af fejl, ret til at få oplysninger slettet og ret til begrænsning af databehandling).

Læs mere om Sundhedsdatastyrelsens databeskyttelsespolitik