2018

21.12.2018

Sundhedsdata i juleferien

Store dele af Sundhedsdatastyrelsen har lukket frem til begyndelsen af det nye år, men...

19.12.2018

Dødeligheden er faldet i 2017

Dødeligheden blandt danskerne er reduceret igen, men kræft er fortsat den hyppigste dødsårsag. Det viser den årlige opgørelse fra Dødsårsagsregistret, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag

13.12.2018

Fastholdelse benyttes hyppigst på kvinder

Der blev hyppigst anvendt fastholdelse i behandlingen af kvinder under en indlæggelse i psykiatrisk afdeling i perioden 2014-2017 – såvel blandt børn og unge som blandt voksne

11.12.2018

Ny oversigt over alle danske plejehjem til ældre

'Med Plejehjemsoversigten vil vi gerne gøre beslutningen mere overskuelig for den enkelte og de pårørende', siger ældreminister Thyra Frank i pressemeddelelse om ny digital løsning til de ældre fra Sundhedsdatastyrelsen

07.12.2018

Fejl i print fra Medicinkortet

Siden slutningen af august har 579 patienter fået print fra Medicinkortet, der fejlagtigt viste, at medicineringen var i pause. Fejlen er rettet og alle berørte kontaktes