2019

19.12.2019

Status på det nye Landspatientregister

De tekniske udfordringer, der har forsinket dataleverancen til regioner, forskere m.fl., er ved at være løst, og Sundhedsdatastyrelsen forventer fortsat at kunne genoptage prioriterede faste leverancer i 2. kvartal 2020.

19.12.2019

Ved mistanke om kræft: 88 procent kommer i pakkeforløb

Langt de fleste, der undersøges i forbindelse med mistanke om kræft, kommer i planlagte udrednings- og behandlingsforløb – de såkaldte kræftpakker – som blev indført i 2008 for at forbedre kræftbehandlingen.

18.12.2019

17 gange om året: Så ofte er de ældre over 80 til lægen

Når du har rundet de 80, bliver du en flittig gæst hos lægen. Og på hospitalet. Det er udsigten ifølge Sundhedsdatastyrelsens nye opgørelse ’Nøgletal på ældreområdet’, der viser, at hele 97 procent af de ældre borgere på 80 år eller derover, er til lægen mindst én gang om året.

18.12.2019

Jo ældre vi bliver, jo mere får vi brug for fysioterapi

I takt med at vi bliver ældre, begynder det at værke rundt omkring i kroppens led og muskler. Og Sundhedsdatastyrelsens nye analyse af danskernes brug af fysioterapi tyder på, at vi ikke blot affinder os med tingenes tilstand.