14.03.2019

Sundhedsdatastyrelsen topscorer på åbne data

- Vores arbejde med sundhedsdata placerer vores ministerie på en delt førsteplads sammen med tre andre ministerier. Men vi skal blive endnu bedre til at få vores data ud og brugt til gavn for sundhedsvæsenet, siger direktør Lisbeth Nielsen om Rigsrevisionens nye beretning om åbne data

Åbne data - data der er offentligt tilgængelige for virksomheder og borgere - kan have stor positiv betydning for samfundsudviklingen. På den baggrund tog Rigsrevisionen i december 2017 initiativ til en undersøgelse af de 18 danske ministeriers systematiske arbejde med åbne data. Resultatet er nu kommet i form af Rigsrevisionens beretning om åbne data, hvor Sundheds- og Ældreministeriet er i topklasse.
- Sundhedsdatastyrelsen er med til at placere - Sundheds- og Ældreministeriet-  på en delt førsteplads sammen med tre andre ministerier: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Erhvervsministeriet og Kulturministeriet, siger Lisbeth Nielsen, der er direktør for Sundhedsdatastyrelsen. Sundheds- og Ældreministeriet fremhæves i undersøgelsen for at have samlet det strategiske ansvar for at stille sundhedsdata til rådighed i styrelsen, der blev etableret i 2015.
Ud af ministeriets 33 åbne datasæt hører 24 datasæt til i Sundhedsdatastyrelsen. De 24 datasæt samt et af to åbne datasæt under Statens Serum Institut udstilles i dag via eSundhed.dk.
- Sundhedsdatastyrelsen har fra starten haft en ambition om at stille mest mulig relevant indsigt og viden om danskernes helbred og kontakt med sundhedsvæsenet til rådighed for borgere, sundhedsvæsen og forskere. Senere på året lancerer vi en ny og mere brugervenlig version af esundhed.dk, som løbende vil blive udbygget med både nye datasæt og muligheder for at dykke længere ned i vores aggregerede data og statistik.
Score på systematisk arbejde: 100/100
Rigsrevisionens beretning sætter fokus på fem områder af det systematiske arbejde med åbne data:
  • Om der er strategiske overvejelser om åbne data
  • Om ministeriet har overblik over oversigterne
  • Om der er konkrete planer for aktiviteter for at åbne data
  • Om der er udarbejdet vejledninger for åbning af data
  • Om der er placeret ansvar for åbning af data
I alle fem kategorier vurderer Rigsrevisionen, at Sundheds- og Ældreministeriet har opfyldt kravene, hvilket hver for give 20 point ud af 20 mulige – og dermed 100 ud af 100 mulige i alt.
Ønske om data på mindre aggregeret niveau
Beretning rummer dog også lidt kritik: ’Sundheds- og Ældreministeriet aggregerer dog i visse tilfælde data unødigt meget. Fx er det for Lægemiddelstatistikregisteret (LSR) kun muligt at trække datafor hele landet pr. kvartal – og kun for medicinkøbt på private apoteker. Ministeriet kunne med fordel åbne data på et mindre aggregeret niveau, så brugere fx kunne få indsigt i datafor de enkelte regioner (eller syge-husapoteker) på månedsbasis.’
- Vi tager forslaget om at åbne data yderligere til efterretning. Og vi er helt enige i, at vi har gode muligheder for komme endnu mere på banen. Men vi kommer naturligvis aldrig til at gå på kompromis med borgernes ret til privatliv om deres sundhedsdata, siger Lisbeth Nielsen.

FAKTA: Hvad er åbne data

Åbne data skal leve op til følgende kriterier:

• Offentligt tilgængelige: Data skal være offentligt tilgængelige, så borgere og virksomheder kan finde data på internettet.
• Uden adgangsrestriktioner: Alle, der ønsker at tilgå data, skal have mulighed for frit at tilgå dem, dvs. at der ikke må være diskriminerende restriktioner i form af for eksempel betaling eller krav om CVR-nummer for at tilgå data.
• Maskinlæsbare: Data skal være tilgængelige i et maskinlæsbart format, dvs. at data skal kunne bearbejdes af gængse databehandlingsprogrammer.
• Uden restriktioner på videreanvendelse: Data skal frit kunne videreanvendes uden copyright eller rettigheder for tredjepart.

Personfølsomme data som for eksempel mange af de sundhedsdata, som Sundhedsdatastyrelsen har ansvaret for, kan pr. definition ikke være åbne data. Men følsomme personoplysninger kan dog ligge til grund for åbne datasæt, hvis oplysningerne anonymiseres forud for åbning, som det for eksempel sker på esundhed.dk