19.12.2019

Nye kræfttal: Kræftkurven er ikke knækket, men vi opsporer og behandler bedre

Bedre opsporing og behandling betyder, at vi lever længere efter en kræftdiagnose. Det fremgår af den årlige rapport fra Sundhedsdatastyrelsens Cancerregister, der udkommer i dag.

Den nye årsrapport fra Cancerregisteret viser, at der i 2018 blev registreret 44.274 nye kræfttilfælde med 23.078 nye tilfælde blandt mænd og 21.196 nye tilfælde blandt kvinder.

Der er fortsat flere kvinder end mænd, der har været diagnosticeret med kræft og var i live ved udgangen af 2018. Der var således 186.303 kvinder og 152.585 mænd, der havde en kræftdiagnose i 2018.

Figuren nedenfor viser, hvor mange personer der har levet med en kræftdiagnose (prævalens), og hvor mange nye kræfttilfælde (incidens) der er registreret, igennem de seneste 10 år.

Udviklingen i samlet prævalens og samlet incidens 2009-2018

Screeningsprogrammer og kræftpakkeforløb har betydet, at flere diagnosticeres, og at kræftsygdomme opspores på et tidligere stadie. Når antallet af nye kræfttilfælde stiger, er det derfor udtryk for, at flere kræfttilfælde findes og registreres.

De forbedrede behandlingsmuligheder og tidligere opsporing betyder også, at vi lever længere med kræft, og dermed at antallet af personer, der lever med kræft, stiger.

Hyppigste kræftformer i 2018

Brystkræft er den kræftform, som rammer kvinder mest, og for mænd er det kræft i prostata. For kvinder steg antallet af tilfælde af brystkræft fra 4.896 i 2017 til 4.994 i 2018. For mænd steg antal tilfælde af prostatakræft fra 4.450 i 2017 til 4.674 i 2018.

Lungekræft var i 2018 den næsthyppigste kræftform hos begge køn. Den tredje hyppigste kræftform hos kvinder og mænd i 2018 var henholdsvis tyktarmskræft og kræft i urinveje.

Færre får livmoderhalskræft og kræft i tyk- og endetarm

Livmoderhalskræft er en kræftform, der aldersmæssigt adskiller sig fra de fleste andre ved hyppigst at ramme kvinder i aldersgruppen 30-44 år. Fra 2017 til 2018 er der er sket et fald i antallet af nye tilfælde fra 370 til 333. Det forventes, at der på sigt vil værre færre, der får livmoderhalskræft, på grund af indførslen af HPV-vaccinationen.

Fra 2017 til 2018 ses der et fald i antallet af kvinder og mænd, der er blevet diagnosticeret med tyk- og endetarmskræft. For kvinder er antallet af nye tilfælde af tyktarmskræft faldet fra 1.806 til 1.611. For mænd er antallet af nydiagnosticerede tilfælde faldet fra 1.910 til 1.698.

Flere nye tilfælde af modermærkekræft

Antallet af nye tilfælde af modermærkekræft hos begge køn er til gengæld steget i perioden 2017 til 2018. Blandt kvinder ses en stigning på 14,5 procent (fra 1.255 til 1.440) og for mænd er stigningen på 8 procent (fra 1.253 til 1.353).

Læs meget mere i Cancerregisterets årsrapport for 2018