11.12.2019

Januar er en travl måned i de offentlige alkoholbehandlinger

Antallet af personer, der søger hjælp til deres alkoholmisbrug i offentlig regi, topper i årets første måned. I 2018 startede 817 personer behandling i januar. I julemåneden var tallet kun 326.

Samme år startede knapt 7000 personer i et behandlingsforløb via de offentlige behandlingssteder. Et tal, der har ligget nogenlunde stabilt de seneste tre år. Tilgangen er i de fleste måneder lige godt 600 personer med undtagelse af december og januar, som har store udsving.

Antal personer i offentligt finansieret alkoholbehandling, 2018

Kilde: Det Nationale Alkoholbehandlingsregister.

Flest mænd

Det er hovedsageligt mænd, der starter i alkoholbehandling. I løbet af 2018 var andelen af kvinder på omkring 30 pct.

Andel personer i offentligt finansieret alkoholbehandling, opdelt på køn, 2018

Kilde: Det Nationale Alkoholbehandlingsregister.

De Nationale sundhedsregistre indeholder en lang række informationer om danskernes kontakt med sundhedsvæsnet. Oplysningerne i de forskellige registre kommer bl.a. fra hospitalerne, de praktiserende læger og kommunerne.

I denne nyhed har vi fokuseret på indskrivninger i offentlige finansierede alkoholbehandlinger fordelt på månedsbasis i 2018. Tallene er trukket fra Det Nationale Alkoholbehandlingsregister.