03.05.2019

Analyse viser potentiale i etableringen af en guide for sundhedsapps

Sundhedsdatastyrelsen har givet input til analyse af mulighederne for at lave en dansk guide til sundhedsapps, som er gennemført for regeringen, Danske Regioner og KL

Patienter og sundhedsfaglige vil gerne have en app-guide, da guiden vil kan skabe mere tryghed omkring brugen af sundhedsapps. Og app-leverandører og repræsentanter fra brancheforeninger ser potentialer i en guide til eksponering af apps og som en mulighed for at få et kvalitetsstempel. Det fremgår af en ny analyse der er lavet for regeringen, Danske Regioner og KL i forbindelse med ’Strategi for digital sundhed 2018-2022’. Sundhedsdatastyrelsen har givet input til analysen, som har været forankret i Sundheds- og Ældreministeriets departement.
- Den hastige udvikling af sundhedsapps til smartphones og tablets giver jo borgere og patienter masser af nye muligheder for bruge apps i forbindelse med forebyggelse og behandling af sygdom. For eksempel kan patienter ved brug af apps indsamle og registrere oplysninger om egen kost, motion og søvn, ligesom apps kan levere målrettet patientinformation om en sygdom, siger Flemming Christiansen, som er vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen
- I takt med at antallet af apps stiger, kan det være vanskeligt for både borgere og sundhedspersoner at navigere i det store udbud og vælge den rette app til formålet og samtidig være tryg ved, at app’en for eksempel har et passende sikkerhedsniveau, så data er tilstrækkeligt sikret og at der er åbenhed om, hvad data opsamlet i app’en bruges til.
Parterne bag analysen er enige om, at der arbejdes videre på at etablere en pilotafprøvning af en guide til sundhedsapps for at genere praktiske erfaringer med en guide. Pilotafprøvningen vil blive afgrænset til en eller få udvalgte målgrupper, f.eks. gravide, psykisk sårbare, kronikere, unge ift. rygning eller ”hverdagssyge” med mindre akutte, almindelige sygdomme (så som ondt i halsen, smerter, udslet osv.).
Sundhedsdatastyrelsen vil bidrage til udformningen af pilotafprøvningen - blandt andet ved at være med til at fastsætte de sikkerhedskrav, som apps i guiden skal leve op til.
Baggrund: Hvad viser analysen?
Analysen viser, at:
  • De adspurgte patienter og sundhedsprofessionelle generelt er positivt stemte over for en app-guide, da guiden vil kunne skabe mere tryghed omkring brugen af sundhedsapps 
  • App-leverandører og repræsentanter fra brancheforeninger ser potentialer i en guide til eksponering af apps og som en mulighed for at få et kvalitetsstempel af de danske sundhedsmyndigheder. Omvendt skal guidens vurderingskriterier skal være transparente og følge etablerede standarder og krav, f.eks. til medicinsk udstyr.
Analysen beskriver fire scenarier for en guide til sundhedsapps, der varierer i kompleksitet og integration i behandlingsforløb i sundhedsvæsenet. Scenarierne skal forstås som en trinvis udvikling af guiden, således at elementerne i de første scenarier er forudsætninger for etableringen af de følgende scenarier.
Analysestyregruppen har prioriteret, at det videre arbejde skal fokusere på en løsningsmodel for den dansk guide til sundhedsapps, der kan realiseres inden for en kortere tidshorisont og har derfor peget på scenarie 1 og 2 som relevant udgangspunkt.
Det indebærer et overblik over sundhedsapps for borgere, patienter og sundhedsprofessionelle, hvor vurderingen af apps i guiden opdeles i a) en teknisk vurdering af sikkerhed og b) en kvalitetsmæssig vurdering ift. sundhedsfaglige og funktionelle aspekter. Scenarie 1 indeholder kun den tekniske vurdering, mens scenarie 2 indeholder både den tekniske og kvalitetsmæssige vurdering.
De følgende scenarier indebærer en dybere integration af apps i behandlingsforløb, hvormed sundhedsprofessionelle anbefaler eller tilbyder apps til patienter, og at apps integreres med kliniske fagsystemer, så der for eksempel kan udveksles data.