27.06.2019

Fortsat fald i forbrug af antibiotika

Forbruget af antibiotika i primærsektoren er faldet fra 2017 til 2018, viser nye tal, som Sundhedsdatastyrelsen har offentliggjort på esundhed.dk

Forbruget af antibiotika i primærsektoren (ved receptsalg) er faldet fra 2017 til 2018 – både når der beregnes antal recepter og antal DDD (WHO’s Defineret DøgnDosis). Det viser nye tal, som Sundhedsdatastyrelsen har offentliggjort på esundhed.dk. Den Nationale Antibiotikahandleplan fra 2016 taler for et fald i antal recepter pr. 1000 indbyggere og en øgning i andelen af recepter med smalspekteret V penicillin.
I 2017 var der 490 indløste recepter pr. 1000 indbyggere. I 2018 er tallet 459 pr. 1000 indbyggere. Det er et fald på ca. 6 procent. Det samlede antibiotikaforbrug i primærsektoren er faldet i alle regioner og i stort set alle kommuner. Primærsektoren står for 88 procent af antibiotikaforbruget i Danmark, mens forbruget på hospitalerne udgør den resterende del.
Af tallene fremgår det desuden at:
  • Det samlede antibiotikaforbrug i primærsektoren (receptsalg) har været faldende siden 2011.
  • Andelen af indløste recepter falder i alle aldersgrupper - dog mest udtalt blandt børn.
  • Der er et fald eller uændret brug for alle overordnede antibiotikagrupper.
  • Andelen af recepter med smalspekteret V penicillin er ca. 30 procent og stort set uændret fra 2017 til 2018, da både brugen af V penicillin og det samlede forbrug af antibiotika er faldet.
  • Antallet af indløste recepter udskrevet af tandlæger er fortsat faldende efter et større fald fra 2016 til 2017. 
Statistikken ”Lægetype og indikation” viser antibiotikaforbruget fordelt på typen af læge, indikation og region for de seneste 3 år. Herved kan de enkelte regioner se flere detaljer vedrørende forbruget -  for eksempel hvilke antibiotika, der bruges i behandling af mellemørebetændelse hos 0-4 årige børn.