18.11.2019

Antibiotikakampagne sætter fokus på blærebetændelse hos ældre kvinder

Jo ældre kvinder er, jo oftere får de blærebetændelse og kommer i behandling med antibiotika. Men mange blærebetændelser – og dermed forbrug af antibiotika – kan helt undgås ved at følge tre gode råd.

18. november er Europæisk Antibiotikadag, og i den anledning skydes Antibiotikarådets årlige kampagne i gang. Sundhedsdatastyrelsen deltager sammen med resten af Sundheds- og Ældreministeriet i den årlige kampagne, der skal mindske forbruget af antibiotika, så vi undgår antibiotikaresistens.

I år har kampagnen fokus på blærebetændelse blandt kvinder over 60 år og på, hvad man selv kan gøre for at undgå blærebetændelse og dermed undgå antibiotika. Antallet af blærebetændelser stiger med alderen, og kvinder er oftere ramt end mænd. Fx fik næsten hver tredje kvinde over 80 år antibiotika mod blærebetændelse i 2018.

Grunden til, at blærebetændelse forekommer hyppigere hos kvinder over 60 år, er bl.a., fordi immunsystemet ændrer sig og svækkes med årene. Og når kvinder over 80 år får antibiotika, gives det i over halvdelen af tilfældene på grund blærebetændelse, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Andel af antibiotika, der gives mod blærebetændelse, i 2018

Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret, antibiotikastatistikken på esundhed.dk

Gentagne blærebetændelser hos 80+

Jo højere alder, jo flere recepter indløses mod blærebetændelse. Af kvinder mellem 60-69 år, der indløser en recept på antibiotika mod blærebetændelse, indløser 18 procent mere end to recepter.

Hos dem, der er over 80 år og får antibiotika mod blærebetændelse, er det 32 procent, der indløser mere end to recepter. Det svarer til, at ni procent af alle kvinder over 80 indløste mere end to recepter i 2018.

Kurven over udskrivelse af antibiotika mod blærebetændelse er dog knækket, efter at den generelle opmærksomhed på antibiotikaforbrug er blevet skærpet:

- I Danmark arbejder vi aktivt på at nedbringe brugen af antibiotika, og brugen af antibiotika mod blærebetændelse har været faldende siden 2014. Med kampagnen håber vi at kunne fortsætte denne udvikling, fortæller Sundhedsdatastyrelsens direktør, Lisbeth Nielsen.

Udviklingen i recepter mod blærebetændelse hos kvinder

Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret, antibiotikastatistikken på esundhed.dk

Gode råd mod blærebetændelse

I forbindelse med Antibiotikarådets kampagne er der i samarbejde med læger udviklet tre enkle råd til, hvordan blærebetændelsen holdes fra døren.

Læs de tre gode råd om forebyggelse af blærebetændelse

Mere om antibiotika mod blærebetændelse

Læs Sundhedsdatastyrelsens 'Medicinforbrug - Indblik: Antibiotikarecepter mod blærebetændelse, kvinder 60+ år'