Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

28.06.2019

Borgere med demens er oftest i kortvarig behandling

Behandling med antipsykotika er kortvarig for de fleste borgere med demens uden en anden psykiatrisk diagnose, når antal indløste recepter bruges til at beskrive behandlingsvarighed. Det fremgår af en ny monitorering fra Sundhedsdatastyrelsen.

Kontakt

Katrine Agergaard Sørensen E: kags@sundhedsdata.dk T: 3268 8228
For første gang siden 2014 er der flest borgere med demens uden en anden psykiatrisk diagnose, der kun har indløst én recept på antipsykotika pr. år svarende til ca. 1.500 personer ud af ca. 6.200 personer i 2018 (Figur 1). Antallet af borgere med demens uden en anden psykiatrisk diagnose, der har indløst over 11 recepter, har i samme periode været faldende. En anden psykiatrisk diagnose er for eksempel psykoser og skizofreni.
Grafik der viser udvikling i dementes forbrug af antipsykotika
Antipsykotika anvendes bl.a. til behandling af skizofreni og psykoser. Blandt de borgere med demens, som samtidig med demenssygdommen har en anden psykiatrisk diagnose er forbruget stabilt. Behandlingsvarigheden vil dog også afhænge af borgerens daglige dosering.
Forbruget af antipsykotika er stabilt hos ældre borgere med demens
Andelen af ældre borgere demens på 65 år og derover med receptindløsning på antipsykotika har ligget stort set uændret siden 2014. De sidste par år har der dog været en svagt nedadgående tendens. I 2018 og 2017 har andelen ligget på omkring 19 procent af i alt omkring 37.500 ældre borgere med demens. Fra 2014-2016 har andelen ligget på omkring 20 procent.
Sundhedsdatastyrelsen monitorerer forbruget af antipsykotika hos borgere med demens i forbindelse med den Nationale Demenshandlingsplan 2025. I planen er der et politisk mål om at reducere andelen af borgere med demens, som har indløst recept på antipsykotika med 50 procent frem mod år 2025. Det skyldes øget risiko for alvorlige bivirkninger ved behandling af borgere med demens med antipsykotika.
Blandt alle borgere med demens viser monitoreringen i 2018 blandt andet:
  • Fald i antallet af indløste recepter på antipsykotika pr. borger med demens.
  • De to hyppigst anvendte antipsykotika er quetiapin og risperidon, som begge er 2. generations antipsykotika. Haloperidol, som er 1. generations antipsykotika, anvendes som det tredje hyppigste antipsykotika.
  • Alment praktiserende læger varetager hyppigst behandling med antipsykotika hos borgere med demens.