08.02.2019

Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede stiger

Den samlede arbejdsstyrke af sundhedsuddannede er i perioden 2000-2016 steget med gennemsnitlig omkring 5.000 personer om året. Det fremgår af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør hvert år tal for arbejdsstyrken af sundhedsuddannede - herunder læger, sygeplejersker og tandlæger. De seneste tal viser, at den samlede arbejdsstyrke af sundhedsuddannede stiger hvert år. I perioden 2000-2016 er arbejdsstyrken af sundhedsuddannede steget fra omkring 230.000 personer til omkring 308.000 personer. Det svarer til en stigning på 34 procent.

- I den offentlige debat om fremtidens sundhedsvæsen er der fra flere hold udtrykt ønske om, at få flere hænder i arbejde. Vi kan konstatere, at det samlede antal kompetente hænder til indsats på sundhedsområdet er vokset markant siden årtusindskiftet, udtaler direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen, men tilføjer, at udviklingen ikke er ensartet for alle faggrupper.

- Eksempelvis er arbejdstyrken af fysioterapeuter næsten fordoblet i perioden 2000-2016, mens arbejdsstyrken af tandlæger er faldet med seks procent i samme periode. Den samlede arbejdsstyrke af læger er steget med 44 procent, mens arbejdsstyrken af sygeplejersker - herunder dem som har videreuddannet sig til sundhedsplejersker - er steget med 21 procent.

 Graf for udvikling af samlet styrke af sundhedsuddannede 2000-2016

For de fleste faggrupper ses en stigning i perioden 2000-2016. Eksempelvis er arbejdsstyrken af fysioterapeuter og ergoterapeuter næsten fordoblet i perioden.

Graf for udviklingen i antal uddannede fysio- og ergoterapeuter 2000-2016

Blandt tandlæger ses derimod et fald, mens arbejdsstyrken af tandplejere er steget med over 80 procent i perioden 2000-2016.

Graf for udviklingen i antal uddannede tandlæger og tandplejere 2000-2016 

Læs mere:

På Sundhedsdatastyrelsens dataportal E-sundhed.dk kan man for i alt 31 faggrupper i arbejdsstyrken af sundhedsuddannede se opgørelser for de sundhedsuddannedes alder, køn, beskæftigelse (branche, sektor og region) og uddannelseslandegruppe samt specialeoplysninger for læger og tandlæger.

Øvrige opgørelser om beskæftigelse på sundhedsområdet:

Udstedte autorisationer, tilladelser til selvstændigt virke og specialeanerkendelser

Beskæftigelsen på offentlige sygehuse

Ydere inden for praksissektoren