10.04.2019

Over 106.000 fuldtidsbeskæftigede på offentlige sygehuse i 2018

I løbet af de sidste 10 år er beskæftigelsen på offentlige sygehuse steget med over 6.000 personer, svarende til næsten 4.500 flere fuldtidsbeskæftigede. Alene blandt læger er der sket en stigning på over 3.000 fuldtidsbeskæftigede. Det fremgår af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen

For 10 år siden var der ca. 102.000 fuldtidsbeskæftigede på de offentlige sygehuse i Danmark. Sidste år var tallet over 106.000, svarende til en stigning på 4 procent. Det fremgår af nye tal som Sundhedsdatastyrelsen har offentliggjort.
- Der har ikke været tale om en støt stigende tendens. Tværtimod var der et fald fra 2010 til 2011, som regionale besparelser på sundhedsområdet måske kan være en forklaring på. Siden da er det steget frem til 2014, hvorefter tallet har ligget forholdsvist stabilt, oplyser Lisbeth Nielsen, som er direktør i Sundhedsdatastyrelsen.
 Grafik med samlet antal fuldtidsbeskæftigede ved offentlige sygehuse 2009-2019
Konstant stigende antal læger
Hvor det samlede tal inden for alle faggrupper har svinget i perioden, er antallet af fuldtidsbeskæftigede læger steget støt og markant de seneste 10 år. Fra ca. 14.000 i 2009 til ca. 17.000 i 2018.  Med andre ord en stigning på 23 procent.
 Grafik med antal fuldtidsbeskæftigede læger ved offentlige sygehuse 2009-2019
Modsat for læger ses ikke samme udvikling for sygeplejersker. Mens der ses en stigning fra 2009-2014, har antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker været stabilt ved omkring 35.500 de sidste 5 år. Set over en tiårs periode er antal fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker steget med ca. 6 procent – fra ca. 33.500 i 2009 til ca. 35.500 i 2018.
 Grafik med antal fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker ved offentlige sygehuse 2009-2019
Det er på baggrund af tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), at Sundhedsdatastyrelsen nu har lagt beskæftigelsestal for offentlige sygehuse i 2018 på esundhed.dk.
Læs selv tallene på esundhed.dk:
Her ligger beskæftigelsestal for 40 forskellige faggrupper opgjort som både fuldtidsbeskæftigede og antal personer.
Opgørelserne er fordelt på regioner, ansættelses- og stillingstype.