05.07.2019

Næsten 1.600 har indløst recept på medicinsk cannabis i 1. kvartal 2019

Der er indløst i alt 2.707 recepter på cannabisprodukter til 1.570 borgere i 1. kvartal 2019. Heraf er 1.765 recepter til 1.007 borgere på produkter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Sundhedsdatastyrelsen har nu opgjort salget af cannabisprodukter i 1. kvartal 2019 - dels for cannabisprodukter omfattet af den fire-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis startende fra 1. januar 2018, og dels for andre cannabisprodukter, der ikke er omfattet af forsøgsordningen. Hermed foreligger der nu salgstal for de første 5 kvartaler af den fire-årige forsøgsordning.

Tallene offentliggøres i en kvartalsvis monitorering fra Sundhedsdatastyrelsen - ’MedicinForbrug – Monitorering: Cannabisprodukter - monitorering af brugen 1. kvartal 2019', som går tæt på udbredelsen af brugen af cannabisprodukter i Danmark. På baggrund af tal fra Lægemiddelstatistikregisteret i Sundhedsdatastyrelsen ses på forbrug og anvendelse af cannabisprodukter, både i og uden for forsøgsordningen med medicinsk cannabis, og i henholdsvis primær- og sygehussektor.

Opgørelserne i ’MedicinForbrug – Monitorering’ viser bl.a. at:

  • I alle regioner sælges medicinsk cannabis (uanset produkttype) overvejende via receptsalg i primærsektoren
  • I 1. kvartal 2019 har Region Sjælland det største mængdesalg af cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis
  • Region Hovedstaden har i 1. kvartal 2019 det største mængdesalg af magistrelt fremstillede lægemidler (produkter tilberedt særligt på et apotek) indeholdende cannabis
  • Siden 1. januar 2018 er der indløst i alt 9.490 recepter på cannabisprodukter til 2.988 unikke borgere
    - heraf er der indløst i alt 4.716 recepter på cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis til 1.742 unikke borgere
  • Speciallæger udskriver oftest den første recept på medicinsk cannabis
  • Læger i alle regioner udskriver medicinsk cannabis
  • Cannabisprodukterne i forsøgsordningen er primært givet mod neuropatiske smerter (nervesmerter)

Se tallene i 'MedicinForbrug – Monitorering: Cannabisprodukter – monitorering af brugen 1. kvartal 2019' (PDF)

Find flere tal og analyser vedrørende brugen af cannabisprodukter