31.10.2019

Cannabis på recept stadig populært

Sundhedsdatastyrelsen har nu opgjort salget af cannabisprodukter i 2. kvartal 2019. Opgørelsen omfatter både cannabisprodukter, der indgår i den fireårige forsøgsordning med medicinsk cannabis, som startede 1. januar 2018, og cannabisprodukter, der ikke er omfattet af forsøgsordningen.

Ca. 50 pct. af de recepter, der blev indløst i 2. kvartal 2019, er recepter på cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen. I alt blev der indløst 3.389 recepter, hvoraf de 1.844 var på produkter omfattet af forsøgsordningen. I alt fik 1.934 borgere udleveret produkter med medicinsk cannabis i 2. kvartal 2019, hvoraf de 1.045 fik cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen.

Tallene offentliggøres i en kvartalsvis monitorering fra Sundhedsdatastyrelsen - ’MedicinForbrug – Monitorering’ 2. kvartal 2019. Rapporten går tæt på udbredelsen af brugen af cannabisprodukter i Danmark. Monitoreringen udføres på baggrund af tal fra Lægemiddelstatistikregisteret i Sundhedsdatastyrelsen og viser forbrug og anvendelse af cannabisprodukter, både i og uden for forsøgsordningen med medicinsk cannabis, og i henholdsvis primær- og sygehussektor.

Opgørelserne i ’MedicinForbrug – Monitorering’ viser bl.a. at:

  • I alle regioner sælges medicinsk cannabis (uanset produkttype) overvejende via receptsalg i primærsektoren.
  • I 2. kvartal 2019 har Region Sjælland det største mængdesalg af cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis.
  • Region Midtjylland har i 2. kvartal 2019 det største mængdesalg af magistrelt fremstillede lægemidler (produkter tilberedt særligt på et apotek) indeholdende cannabis.
  • Siden 1. januar 2018 er der indløst i alt 15.607 recepter på cannabisprodukter til 4.300 unikke borgere - heraf er der indløst i alt 6.560 recepter på cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis til 2.133 unikke borgere.
  • Speciallæger udskriver oftest den første recept på medicinsk cannabis.
  • Læger i alle regioner udskriver medicinsk cannabis.
  • Cannabisprodukterne i forsøgsordningen er primært givet mod neuropatiske smerter (nervesmerter).

Læs tallene i 'MedicinForbrug – Monitorering: Cannabisprodukter – monitorering af brugen 2. kvartal 2019'