27.02.2019

Godt 1.600 recepter på cannabisprodukter i 3. kvartal 2018

Der er indløst i alt 1.607 recepter på cannabisprodukter til 996 borgere i 3. kvartal 2018. Heraf er 631 recepter til 398 borgere på produkter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen har nu opgjort salget af cannabisprodukter i 3. kvartal 2018 - dels for cannabisprodukter omfattet af den fire-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis, og dels for andre cannabisprodukter, der ikke er omfattet af forsøgsordningen. Hermed foreligger der nu salgstal for de første ni måneder af den fire-årige forsøgsordning.
- Sammenlignet med tallene for 2. kvartal er der en lille stigning – både i antal recepter og antal personer, de blev indløst af. Men der er ikke tale om nogen markant udvikling, konstaterer Lisbeth Nielsen, der er direktør i Sundhedsdatastyrelsen.
I 3. kvartal 2018 blev der indløst 1.607 recepter til cannabisprodukter til 996 borgere, når alle lægemidler m.v. indeholdende medicinsk cannabis medtages. I 2. kvartal blev der indløst 1.571 recepter til 911 borgere.
Tallene offentliggøres i en kvartalsvis monitorering fra Sundhedsdatastyrelsen - ’MedicinForbrug – Monitorering’ 3. kvartal 2018, som går tæt på udbredelsen af brugen af cannabisprodukter i Danmark. På baggrund af tal fra Lægemiddelstatistikregisteret i Sundhedsdatastyrelsen ses på forbrug og anvendelse af cannabisprodukter, både i og uden for forsøgsordningen med medicinsk cannabis, og i henholdsvis primær- og sygehussektor.
Opgørelserne i ’MedicinForbrug – Monitorering’ viser blandt andet også at:
  • I alle regioner sælges medicinsk cannabis overvejende via receptsalg i primærsektoren
  • Der er indløst 631 recepter til 398 borgere på cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen
  • Flest borgere (460) har indløst recept på magistrelt fremstillede medicinsk cannabis produkter, dvs. produkter, der er tilberedt særligt på et apotek. Disse er ikke omfattet af forsøgsordningen.
  • I 3. kvartal 2018 har Region Sjælland igen det højeste mængdesalg af medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen
  • Det er oftest speciallæger, der udskriver den første recept på medicinsk cannabis
  • Cannabisprodukterne i forsøgsordningen er primært givet mod neuropatiske smerter (nervesmerter)