06.01.2019

Cyberenhed koordinerer strategisk forsvar af sundhedsvæsenet

- Vi skal fortsætte med at gøre ansatte, udstyr og leverandører endnu bedre rustet, så patienterne kan blive endnu mere trygge, siger afdelingschef Søren Bank Greenfield fra Sundhedsdatastyrelsen, der skal koordinere af arbejdet med den nye cyberstrategi

Digitale systemer, funktioner og arbejdsgange og udveksling af personfølsomme data spiller i dag en stor og stigende rolle på sygehuse og i alle dele af sundhedsvæsenet. Det stiller voksende krav til cyber- og informationssikkerheden, som regeringen, Danske Regioner og KL i dag har præsenteret en ny strategi for. 
Sundhedsdatastyrelsen har været en central spiller i udviklingen af strategien. Og i efteråret fik styrelsen en ny særlig afdeling for cyber- og informationssikkerhed, der nu skal stå i spidsen for den koordinerede indsats imod alt hvad der kan true cyber- og informationssikkerheden.

-  Det danske sundhedsvæsen har hidtil været forholdsvis forskånet for ransomware, hackerangreb og sikkerheds-hændelser af større omfang. Og sådan ønsker vi, at det fortsat skal være Men sikkerhedstiltag på området skal følge med den løbende udvikling på området. Strategien skal derfor sikre, at sektoren gennem en koordineret indsats opruster på evnen til at forudse, forebygge, opdage og håndtere eventuelle trusler. Med udmøntningen af strategien stilles sundhedsvæsenet betydeligt stærkere i forhold til den fælles indsats, som skal leveres på området, siger Søren Bank Greenfield, der for få dage siden tiltrådte som afdelingschef for Sundhedsdatastyrelsens afdeling for cyber- og informationssikkerhed.

- Vi får et stort ansvar i forbindelse med etableringen af det tværgående, nationale it- og cyberberedskab på sundhedsområdet og organiseringen af omfattende beredskabsøvelser for fælles systemer og forsyningskæder. Vi vil igangsætte analyser og overvågning af aktivitet på sundhedssektorens it-systemer og –infrastruktur. Vi vil i fællesskab gøre alle ansatte i sundhedsvæsenet endnu mere bevidste om, hvad de kan og skal gøre for sikkerheden. Og vi vil stille fælles sikkerhedskrav til leverandører og sikre at kravene efterleves på tværs. Vi får med andre ord nu en faciliterende og koordinerende rolle i forhold til en lang række vigtige, fælles opgaver.


Læs mere i ’Strategi 2019-2022: En styrket, fælles indsats for cyber- og informationssikkerhed’

 Læs også pressemeddelelsen hos Sundheds- og Ældreministeriet