03.05.2019

Globalt banebrydende cyberstrategi på sundhedsområdet nu oversat til engelsk

En engelsk oversættelse af den internationalt efterspurgte danske cyber- og informationssikkerhedsstrategi for sundhedssektoren er nu offentligt tilgængelig

I januar offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL en sektorspecifik strategi for cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet. I kølvandet på offentliggørelsen har der været stor international interesse for strategien og ikke mindst efterspørgsel af en engelsk oversættelse. Blandt andet har World Economic Forum og Danske Regioners internationale samarbejdspartnere udvist en særlig interesse for strategien.
- Under udarbejdelsen af den danske cyber- og informationssikkerhedsstrategi på sundhedsområdet har vi ledt efter lignende strategier fra andre lande. Erfaringerne herfra peger på, at den danske cyber- og informationssikkerhedsstrategi for sundhedsområdet formentlig er den første af sin art på verdensplan, siger Sundhedsdatastyrelsens vicedirektør Flemming Christiansen.
Ligesom den danske version forholder den engelske udgave med navnet ’A strengthened collective cyber and information security effort 2019-2022’ sig til sundhedssektorens seks sårbarheder – en stor medarbejderkreds, et stort og komplekst it-landskab, afhængighed af fælles digital infrastruktur, legacy-systemer og IoT-enheder, store datasamlinger og en heterogen sektor.
Strategien sætter fokus på nødvendigheden af et udbygget tværsektorielt samarbejde på sundhedsområdet hvorigennem sektorens overordnede evne til at forudse, forebygge, opdage og håndtere cyber- og informationssikkerhedshændelser skal styrkes.
- Sundhedsdatastyrelsen har spillet en afgørende rolle i tilvejebringelsen af strategien og har fået et stort ansvar i forbindelse med etableringen af det tværgående, nationale it- og cyberberedskab’, fortæller Flemming Christiansen.
Strategien rummer 17 initiativer, der implementeres på tværs af sektoren i strategien løbelængde.