01.03.2019

Antal af sengedage efter psykiatrisk behandling er faldet frem til 2015

Antallet af sengedage efter endt behandling i psykiatrien faldt med knap 50 procent fra 2010 til 2015, men er derpå stagneret i 2016-2017, viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen

Antallet af psykiatriske sengedage efter endt behandling (færdigbehandlingsdage) er samlet set faldet betydeligt siden 2010. I 2017 havde psykiatriske patienter i Danmark cirka 23.700 færdig-behandlingsdage, hvilket er et fald fra knap 40.050 dage i 2010. Tallene viser dog, at udviklingen er stagneret på et relativ stabilt niveau i 2016-2017. Det fremgår af en ny analyse udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen.
- En del af faldet hænger sammen med, at der er blevet færre indlæggelser, hvor patienten er klar til udskrivning, men fortsat opholder sig på et psykiatrisk hospital, forklarer Lisbeth Nielsen, som er direktør i Sundhedsdatastyrelsen.
Fald i indlæggelser med færdigbehandlingsdage
I perioden 2010-2017 er antallet af indlæggelser med færdigbehandlingsdage faldet fra godt 880 til knap 630. Og samtidig er det gennemsnitlige antal sengedage efter endt behandling faldet fra 45,6 dage i 2010 til 37,8 dage i 2017.

- Det er vigtigt at understrege, at indlæggelser med færdigbehandlede dage kun udgør en lille del af de samlede psykiatriske indlæggelser. I 2017 var der 47.000 indlæggelser i psykiatrien, siger Lisbeth Nielsen.

 Grafik: Antal færdigbehandlingsdage og antal indlæggelser med færdigbehandlingsdage 2010-2017

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Opgørelsen er opgjort for patienter, der i perioden har haft en indlæggelse i det psykiatriske sygehusvæsen på et offentligt eller et offentligt finansieret privat sygehus. Antal færdigbehandlingsdage er afrundet til nærmeste 50.

I analysen kan du desuden læse, at:

  • Flere mænd end kvinder er indlagt efter endt behandling.
  • Patienter i alderen 20-29 år står for mere end 20 pct. af indlæggelserne med færdigbehand-lingsdage.
  • Patienter med skizofreni oftest er indlagt efter endt behandling.

Læs mere i analysen ”Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende”