30.04.2019

Stadig flere opereres for fedme

Siden 2015 er antallet af fedmeoperationer steget med mere end 80 procent, viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen

Nye opgørelser viser, at der er sket en stigning i antallet af fedmeoperationer. I 2015 blev der foretaget 635 fedmeoperationer, i 2016 var tallet steget til 710, i 2017 steg det til 1.070, og i 2018 blev der foretaget omkring 1.160 fedmeoperationer.
Denne stigning fremgår af de opdaterede tal over fedmeoperationer, som Sundhedsdatastyrelsen netop har udgivet på eSundhed.dk. Opgørelsen er baseret på Landspatientregistret og omfatter patienter med dansk bopæl. Opgørelsen dækker over fedmeoperationer, der er foretaget på offentlige sygehuse samt fedmeoperationer, der er fortaget på private sygehuse, hvor operationen enten er offentligt eller øvrigt finansieret.

Grafik der viser udvikling i antal fedmeoperationer fordelt på operationssted og finansiering 2009-2018

Fald i antallet af fedmeoperationer siden indførsel af nye kriterier for operation
Set over en længere periode er antallet af fedmeoperationer faldet væsentligt fra 2009 til 2015.
I 2010 blev der foretaget omkring 4.375 fedmeoperationer i Danmark, hvilket et det højest registrerede i opgørelsesperioden fra 2009-2018. I slutningen af 2010 blev kriterierne (visitationsretningslinjerne) for at få foretaget en fedmeoperation skærpet. Ifølge de nye kriterier skal patienterne have et BMI over 50 eller BMI over 40 samt følgesygdomme for at få foretaget en fedmeoperation, der var offentligt betalt. Fra 2010 til 2015 faldt antallet af fedmeoperationer fra 4.375 til 635. Heraf skete det største fald for offentligt betalte fedmeoperationer foretaget på private sygehuse.
Siden 2015 har udviklingen vendt sig, og antallet af fedmeoperationer er steget hvert år frem mod 2018. Der er tale om en stigning på 525 fedmeoperationer, hvoraf 320 var offentligt betalte.
Udvikling i operationstype
Fedmeoperationer dækker i opgørelsen over operationstyperne gastric bypass, gastric banding og gastric sleeve. I opgørelsesperioden fra 2009-2018 ses en tendens til, at operationstyperne gastric bypass og gastric banding anvendes i mindre grad og operationstypen gastric sleeve anvendes i højere grad.
Flere patienter betaler selv
Flere patienter vælger i dag selv at betale for at få foretaget en fedmeoperation på et privat sygehus. Alt imens der siden 2009 overordnet er sket et fald i antallet af fedmeoperationer, er der sket en stigning i fedmeoperationer foretaget på et privat sygehus og som er ikke offentligt finansieret (kaldet øvrigt finansieret på eSundhed.dk).
Ikke offentligt finansieret dækker fedmeoperationer, der er selvbetalt, forsikringsbetalt eller betalt af anden betaler, hvoraf langt de fleste operationer er selvbetalte. I 2009 var omkring 55 fedmeoperationer ikke offentligt finansieret og i 2018 var omkring 305 fedmeoperationer ikke offentligt finansieret.