28.05.2019

Over 61.000 kvinder fødte i Danmark i 2018

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at over 61.000 kvinder fødte i Danmark i 2018. Efter en periode med lave fødselstal fortsætter det højere niveau fra 2016 og 2017 således i 2018

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør nu nye tal for 2018 fra Det Medicinske Fødselsregister. Med i alt 61.273 fødsler (og 62.221 nyfødte) i 2018 er antallet af fødsler på omtrent samme niveau som de to foregående år, og ca. 10 procent højere end i 2013, hvor antallet af fødsler var nede på blot 55.687.

Grafisk oversigt over udvikling i antal fødsler i Danmark 1997-2018

Kilde: Det Medicinske Fødselsregister, Sundhedsdatastyrelsen.
På eSundhed offentliggør Sundhedsdatastyrelsen hvert år tal for antal fødsler og fødte i Danmark. Opgørelserne omfatter en række oplysninger om indgreb og komplikationer til fødslerne, eksempelvis hvor mange kvinder, der føder ved kejsersnit, og hvor mange, som har gestationel diabetes (graviditetsbetinget sukkersyge). Derudover fremgår oplysninger om kvinderne herunder deres BMI, alder og om de ryger i graviditeten. For de fødte opgøres bl.a. antallet af dødfødte, dødeligheden i første leveår samt hvor mange, der fødes for tidligt.