18.12.2019

Jo ældre vi bliver, jo mere får vi brug for fysioterapi

I takt med at vi bliver ældre, begynder det at værke rundt omkring i kroppens led og muskler. Og Sundhedsdatastyrelsens nye analyse af danskernes brug af fysioterapi tyder på, at vi ikke blot affinder os med tingenes tilstand.

1 procent af samtlige lægebesøg resulterer i en henvisning til fysioterapi. Det lyder måske ikke af så meget, men det svarer til, at over 400.000 borgere – 7 procent af alle danskere – får fysioterapi i løbet af et år. Fysioterapi retter sig især mod de dele af kroppen, der bruges ved bevægelser, fx muskler, led, nervesystemet og kredsløbet.

Sundhedsdatastyrelsens analyse viser også, at andelen af borgere, der får fysioterapi, er jævnt stigende med stigende alder. Således er det 12 procent af alle over 65 år, der får fysioterapi, mens det kun er 2 procent af børn og unge i aldersgruppen 0-17 år, der får fysioterapi.

Kilder: Sygesikringsregisteret og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

I analysen er der kun inkluderet borgere, der har fået henvisning til fysioterapi af deres læge. Det betyder, at borgere, der selv betaler eller får hele behandlingen dækket af en forsikring, ikke er regnet med.

Analysen beskriver den danske befolknings brug af fysioterapi efter henvisning fra almen praksis og giver et indblik i, hvor stor en del af den danske befolkning der får fysioterapi, samt hvilken type behandling de får. Derudover vises forskellen på henholdsvis kvinder og mænds brug af fysioterapi samt yngre og ældre borgeres brug af fysioterapi.

Læs mere i ’Danskernes forbrug af fysioterapi’