17.10.2019

82 pct. af alle genoptræningsplaner bliver sendt rettidigt

Hospitalerne afsender 82 pct. af alle genoptræningsplaner til kommunerne inden for et døgn. Det viser analysen ’Afsendelse af genoptræningsplaner’ fra Sundhedsdatastyrelsen.

Det er kommunerne, der varetager genoptræningen af de borgere, der efter et hospitalsophold har behov for genoptræning for at opnå samme færdigheder som tidligere. Kommunerne får derfor besked fra hospitalet, når en borger har behov for genoptræning via en genoptræningsplan. I 2018 blev der afsendt ca. 173.000 genoptræningsplaner fra hospitaler til kommuner. Af dem blev mere end 80 pct. afsendt inden for et døgn efter afsluttet forløb på hospitalet.

Figur 1: Andel genoptræningsplaner afsendt rettidigt i 2018.
Kilde: Landspatientregisteret og Genoptræningsplansregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Analysen viser blandt andet:

  • Mere end halvdelen af alle genoptræningsplaner bliver udarbejdet og afsendt efter et ambulant besøg.
  • Omkring 75 pct. af genoptræningsplanerne afsendes rettidigt efter et ambulant besøg, mens 90 pct. afsendes rettidigt efter en indlæggelse.
  • Flere genoptræningsplaner bliver afsendt rettidigt i forbindelse med planlagte ambulante besøg sammenlignet med akutte ambulante besøg. Der er ingen forskel på planlagt og akut, når det drejer sig om indlæggelser.
  • 60 pct. af genoptræningsplanerne er udarbejdet i forbindelse med ophold på kirurgiske afdelinger.
  • Patienter i Region Midtjylland og Region Sjælland får oftest udarbejdet en genoptræningsplan.
Læs hele analysen 'Afsendelse af genoptræningsplaner'