13.11.2019

Danmark er vært for den 34. konference om casemixsystemer

I disse dage er mere end 300 mennesker fra 37 forskellige nationer samlet i København til en konference om casemixsystemer. Det er 34. gang, at Patient Classification Systems International (PCSI)-konferencen afholdes.

I Danmark arbejdes der også med et casemixsystem, nemlig et såkaldt DRG-system. DRG står for Diagnostiske Relaterede Grupper, og DRG-grupperet data bruges både til økonomistyring og som informations- og finansieringsredskab i det danske sundhedsvæsen, særligt i kommuner og regioner.

I Danmark er det Sundhedsdatastyrelsens opgave at vedligeholde og udvikle det danske DRG-system, hvorfor det også er Sundhedsdatastyrelsen, der er vært for konferencen i år, hvilket ikke sker uden stolthed:

- Danmark bliver ofte fremhævet for at være ret langt fremme med digitalisering i sundhedssystemet, og i Sundhedsdatastyrelsen har vi løbende besøg fra udlandet, fordi vores udenlandske kolleger søger sparring på det her område. Derfor er det også rigtig spændende, at vi i år har værtsskabet for en af de store faglige konferencer, der går i dybden med, hvordan vi laver brugbare casemixsystemer. De er nemlig med til at understøtte, at vi får mere sundhed for pengene, siger Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen.

To konferencer i én

Konferencen er stor og afvikles over tre dage med fire parallelle spor. Hver dag åbnes og afsluttes med en keynote speaker, der er anerkendt inden for sit felt. At konferencen er blevet så stor, skyldes, at man i år har valgt at slå den årlige PCSI-konferencen sammen med den nordiske casemixkonference. Af samme grund har denne konference et nordisk spor, der er åbent for alle deltagere.

- Det har været spændende og lærerrigt at være med til at planlægge en konference, der samler så mange nationer om ét og samme emne. Der findes mange måde at bygge et DRG-system op på internationalt – derfor kan vi hente meget inspiration fra hinanden f.eks. om, hvordan vi kan arbejde med aktivitetsbaseret styring og få det til at spille sammen med værdibaseret sundhed, fortæller Pernille Rosling, afdelingschef for Datavarehus, Dokumentation og DRG i Sundhedsdatastyrelsen.

Konferencen indledtes med workshops den 12. november og fortsætter ugen ud.