08.03.2019

Hver anden har kontakt til både læge og hospital

52 procent af borgerne med kontakt til sundhedsvæsenet i 2017 har kontakt på tværs af praksis- og hospitalssektoren, viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen

’Der er ikke én eneste, der har et overblik over mit forløb. Det er mig, der sidder alene med det’, som en patient sagde det i en rapport om behovet for digital understøttelse af tværgående patientforløb*. I samarbejde med blandt andet regionerne er Sundhedsdatastyrelsen derfor i gang med ’Program for et samlet patientoverblik’, der skal fremme koordineringen og samarbejdet mellem hospital, praktiserende læge, hjemmeplejen og andre, der er involveret i patientens behandling.
Men hvor stor stort er behovet? Hvor mange borgere har kontakter på tværs af sundhedsvæsenet? Det sætter en ny analyse fra Sundhedsdatastyrelsen – ’Flertallet bevæger sig på tværs af sektorer - og få har hospitalskontakter uden for deres bopælsregion’ – fokus på med tal fra 2017.
- Analysens resultater viser, at en stor andel danske borgere bevæger sig på tværs af både praksissektoren og hospitalssektoren i løbet af 2017. Af dem der havde kontakt til sundhedsvæsenet var det 52 procent, der havde kontakt til både læge og hospital, mens 45 procent kun havde til læger i praksissektoren, konstaterer Malene Højsted Kristensen, der er afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen.
Få kontakter på tværs af regioner
Omvendt er kontakter på tværs af hospitaler i forskellige regioner forholdsvis begrænset. Der er tale om 5 procent – eller en ud af 20 – på landsplan. Men der er stor regional forskel i denne sammenhæng. I Region Hovedstaden er det kun 1 ud af 100, der har kontakt til sygehuse uden for deres egen region, mens det er mere end 10 ud af 100 i Region Sjælland.