Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

29.11.2019

Vi lever længere med kræft

Stadigt flere lever et år efter at være blevet diagnosticeret med kræft, viser de nyeste tal fra Cancerregisteret.

I dag offentliggør Sundhedsdatastyrelsen, i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, den nyeste opgørelse over kræftoverlevelsen for perioden 2003-2017. I opgørelsen ses der på, hvor stor en andel af kræftpatienterne der overlever deres kræftsygdom mere end 1 eller 5 år efter, at de fik diagnosen.

Opgørelsen viser, at 1-årsoverlevelsen blandt kræftramte, der blev diagnosticeret i perioden 2015-2017, er steget med 2 procentpoint for mænd og 3 procentpoint for kvinder i forhold til perioden 2012-2014. Overlevelsen er nu henholdsvis 81 procent for mænd og 83 procent for kvinder.

For flere kræftformer er 1-årsoverlevelsen 90 procent eller højere. Det gælder for eksempel for kræft i endetarm, modermærkekræft, brystkræft, livmoderhalskræft, livmoderkræft, prostatakræft, testikelkræft og lymfekræft.

Screening for tyk- og endetarmskræft virker

Den positive udvikling i den samlede 1-årsoverlevelse skyldes blandt andet en stigning i overlevelsen af tyk- og endetarmskræft. Det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft, som gik i gang i foråret 2014, betyder, at sygdommen opdages på et tidligere stadie end før, og det bidrager til, at flere lever mere end 1 år efter diagnosticering.

Stigning i overlevelsen efter lungekræft

De nye tal viser en forsat stigning i den samlede 1-årsoverlevelse efter lungekræft blandt både mænd og kvinder. Overlevelsen efter lungekræft er steget med 6 procentpoint for begge køn fra perioden 2012-2014 til 2015-2017, så 1-årsoverlevelsen nu er 48 procent for mænd og 57 procent for kvinder.

Også flere lever efter 5 år

Når det gælder den samlede 5-årsoverlevelse, ses en fortsat let opadgående kurve med en forbedring på 1 procentpoint for mænd og 2 procentpoint for kvinder siden 2012-2014. 5-årsoverlevelsen for mænd var i perioden 2015-2017 på 64 procent, mens den var 67 procent for kvinder.

For modermærkekræft har der siden 2003 været en stigning i 5-årsoverlevelsen på 9 procentpoint hos mænd og en stigning på 6 procentpoint hos kvinder. 5-årsoverlevelsen for modermærkekræft hos mænd er 92 procent og 97 procent for kvinder i 2017.

Overlevelsen måles fra tidspunktet for diagnose af kræftsygdommen, og der er i beregningen bl.a. korrigeret for dødsfald, der ikke er relateret til kræftsygdommen.

Læs mere i publikationen ’Kræftoverlevelse i Danmark 2003-2017’