29.11.2019

Vi lever længere med kræft

Stadigt flere lever et år efter at være blevet diagnosticeret med kræft, viser de nyeste tal fra Cancerregisteret.

I dag offentliggør Sundhedsdatastyrelsen, i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, den nyeste opgørelse over kræftoverlevelsen for perioden 2003-2017. I opgørelsen ses der på, hvor stor en andel af kræftpatienterne der overlever deres kræftsygdom mere end 1 eller 5 år efter, at de fik diagnosen.

Opgørelsen viser, at 1-årsoverlevelsen blandt kræftramte, der blev diagnosticeret i perioden 2015-2017, er steget med 2 procentpoint for mænd og 3 procentpoint for kvinder i forhold til perioden 2012-2014. Overlevelsen er nu henholdsvis 81 procent for mænd og 83 procent for kvinder.

For flere kræftformer er 1-årsoverlevelsen 90 procent eller højere. Det gælder for eksempel for kræft i endetarm, modermærkekræft, brystkræft, livmoderhalskræft, livmoderkræft, prostatakræft, testikelkræft og lymfekræft.

Screening for tyk- og endetarmskræft virker

Den positive udvikling i den samlede 1-årsoverlevelse skyldes blandt andet en stigning i overlevelsen af tyk- og endetarmskræft. Det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft, som gik i gang i foråret 2014, betyder, at sygdommen opdages på et tidligere stadie end før, og det bidrager til, at flere lever mere end 1 år efter diagnosticering.

Stigning i overlevelsen efter lungekræft

De nye tal viser en forsat stigning i den samlede 1-årsoverlevelse efter lungekræft blandt både mænd og kvinder. Overlevelsen efter lungekræft er steget med 6 procentpoint for begge køn fra perioden 2012-2014 til 2015-2017, så 1-årsoverlevelsen nu er 48 procent for mænd og 57 procent for kvinder.

Også flere lever efter 5 år

Når det gælder den samlede 5-årsoverlevelse, ses en fortsat let opadgående kurve med en forbedring på 1 procentpoint for mænd og 2 procentpoint for kvinder siden 2012-2014. 5-årsoverlevelsen for mænd var i perioden 2015-2017 på 64 procent, mens den var 67 procent for kvinder.

For modermærkekræft har der siden 2003 været en stigning i 5-årsoverlevelsen på 9 procentpoint hos mænd og en stigning på 6 procentpoint hos kvinder. 5-årsoverlevelsen for modermærkekræft hos mænd er 92 procent og 97 procent for kvinder i 2017.

Overlevelsen måles fra tidspunktet for diagnose af kræftsygdommen, og der er i beregningen bl.a. korrigeret for dødsfald, der ikke er relateret til kræftsygdommen.

Læs mere i publikationen ’Kræftoverlevelse i Danmark 2003-2017’