07.11.2019

Borgere med kronisk sygdom kommer meget til lægen

Borgere med kronisk sygdom har hyppigere kontakt med sundhedsvæsenet end andre borgere – også om andet end deres kroniske sygdom. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.


Sundhedsdatastyrelsens nye rapport sætter fokus på de borgere, der lider af en af de følgende kroniske sygdomme – kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), leddegigt, knogleskørhed, type 1-diabetes, type 2-diabetes eller astma. I 2017 havde næsten hver femte borger i Danmark mindst én af de udvalgte kroniske sygdomme.

Ikke så overraskende viser undersøgelsen, at borgere med kronisk sygdom har hyppigere kontakt med sundhedsvæsenet end borgere uden kroniske sygdomme.

Mere til både egen læge, speciallæge og på hospital

Næsten alle borgere med kronisk sygdom været i kontakt med egen læge i løbet af et år. Til sammenligning har otte ud af ti borgere uden kronisk sygdom haft kontakt til egen læge.

Også i forhold til brug af speciallæge og hospitaler er kronikerne overrepræsenteret. Fx blev hver femte borger med mindst én kronisk sygdom indlagt i løbet af 2017. Det er dobbelt så ofte som for borgere uden kroniske sygdomme, hvor kun hver tiende var indlagt i løbet af 2017.

Generelt har borgere med KOL oftere kontakt med sundhedsvæsenet end borgere med de andre udvalgte kroniske sygdomme. Størstedelen af hospitalsindlæggelserne for borgere med KOL er dog ikke relateret til sygdommen, men handler om andre sygdomsforhold.

Sammenligner man de udvalgte kroniske sygdomme, er det borgere med KOL, type 2-diabetes og knogleskørhed, der har det højeste antal besøg hos egen læge. Borgere med type 1-diabetes og leddegigt har til gengæld flest ambulante besøg på somatiske hospitalsafdelinger.

Tre eller flere kroniske sygdomme = tre gange mere til lægen

Borgere med tre eller flere kroniske sygdomme er næsten tre gange oftere til lægen end borgere uden kroniske sygdomme. De havde i gennemsnit kontakt til egen læge 23 gange i 2017, hvilket svarer til to gange om måneden.

Borgere med tre eller flere kroniske sygdomme har også dobbelt så mange sengedage på sygehuset som borgere uden kroniske sygdomme. Mens borgere uden kroniske sygdomme i gennemsnit har fem ambulante besøg på hospitalet, er det tilsvarende tolv besøg for borgere med tre eller flere kroniske sygdomme.

Læs rapporten 'Brugen af sundhedsvæsenet for borgere med kronisk sygdom' (PDF)