08.11.2019

Mød Sundhedsdatastyrelsen på Lægedage i Bella Centret

Sundhedsdatastyrelsen er flot repræsenteret på de kommende Lægedage i Bella Centret med syv projekter målrettet de praktiserende læger og deres daglige arbejde med patienters sundhedsdata.

Et af dette års emner er informationssikkerhed. Det danske sundhedssystem bliver i stigende grad digitaliseret, hvilket stiller høje krav til datasikkerheden hos alle aktører i sundhedsvæsnet. Også i almen praksis. Derfor kan de besøgende på Sundhedsdatastyrelsens stand bl.a. få informationer om, hvordan de bedst muligt passer på følsomme patientdata og sikrer deres systemer mod uønsket indtrængen udefra. Og som noget nyt kan besøgende via virtual reality-briller teste, om de har styr på datasikkerheden.

Informationssikkerhed er bare ét af de ekstra tiltag, som sundhedsprofessionelle skal forholde sig til ud over de daglige gøremål, hvor omsorg for borgeren er i højsædet. Derfor vil vi forsøge at give dem et par gode råd med på vejen, så de på en nem måde kan sikre borgerens data i alle de opgaver, de udfører i en travl hverdag, fortæller Christa Wulff Sarby, sikkerhedskoordinator i Afdeling for Cyber- og Informationssikkerhed.

Ud over informationssikkerhed vil der være medarbejdere fra Sundhedsdatastyrelsen, der fortæller om:

 • Dosisdispensering på det Fælles Medicinkort
  Ny funktion, der gør det nemmere for lægerne at ordinere dosisdispenseret medicin.
 • Ordiprax+
  I ordiprax+ kan praktiserende læger følge egen udskrivning af lægemidler og sammenligne med andre.
 • Et samlet patientoverblik
  Programmet ’Et samlet patientoverblik’ udvikler nye digitale løsninger, som skal sikre bedre koordinering, samarbejde og overblik for patienter, deres pårørende og sundhedsprofessionelle.
 • Den elektroniske dødsattest
  Den elektroniske dødsattest blev indført i 2007 for at modernisere Dødsårsagsregisteret, som er en vigtig kilde til viden om befolkningens sundhed.
 • SEI2
  SEI2 er Sundhedsdatastyrelsens nye elektroniske indberetningssystem, der gik i luften 1. februar 2019.
 • GDPR og behandling af persondata
  Udover GDPR, som er vedtaget af EU, har vi i Danmark en databeskyttelseslov, Sundhedsloven og andre særlove, der kun er gældende for Danmark.