12.04.2019

Antallet af læger forventes at stige med omkring 50 procent frem til 2040

Der bliver flere læger pr. indbygger, viser ny prognose fra Sundhedsstyrelsen, som Sundhedsdatastyrelsen har bidraget til

Sundhedsstyrelsen har i dag udgivet ’Lægeprognose 2018-2040 – Udbuddet af læger og speciallæger’, som Sundhedsdatastyrelsen har bidraget til med tal og data
Tallene fra prognosens hovedscenarie fortæller blandt andet at:
  • Det samlede antal af læger forventes at stige med 14.676 (55,6 procent) fra 26.394 i 2018 til 41.070 i 2040
  • Antallet af speciallæger forventes at stige med 7.958 (49,2 procent) fra 16.163 i 2018 til 24.121 i 2040
  • Antallet af speciallæger inden for almen medicin (praktiserende læger) forventes at stige med 2.518 (51 procent) fra 4.909 i 2018 til 7.427 i 2040
Udviklingen forventes at være særlig markant i specialerne:
  • Intern medicin: geriatri (174 procent)
  • Klinisk genetik (164 procent)
  • Retsmedicin (163 procent)
  • Klinisk farmakologi (145 procent)
  • Klinisk onkologi (134 procent)
  • Børne- og ungdomspsykiatri (122 procent)
  • Arbejdsmedicin (109 procent)