09.01.2019

Ny version af landspatientregister går snart i luften

I løbet af de næste måneder begynder offentlige sygehuse og private leverandører at indberette

Sundhedsdatastyrelsen er i gang med at modernisere Landspatientregisteret (LPR), så indberetningerne bedre afspejler, hvordan patienternes kontakt med sygehusvæsenet har været. Det er den største gennemgribende modernisering siden 1994, hvor LPR blev digitaliseret.  Offentlige sygehuse, private hospitaler og andre leverandører til registeret har omkring årsskiftet fået et brev fra Sundhedsdatastyrelsen, som orienterer om hvor langt den nye version af registret (LPR3) er nået. Og i denne uge har styregruppen for LPR3 givet grønt lys for planerne.
’Det moderniserede Landspatientregister (LPR3) er nu efter en stor indsats fra alle parter ved at være klar. Sundhedsdatastyrelsen åbner for, at private leverandører kan indberette i LPR3-format fra 7. januar 2019, mens de offentlige sygehuse overgår til LPR3-indberetning i perioden 1. februar – 3. marts 2019, således at alle er overgået den 4. marts 2019”, hedder det i brevet fra Sundhedsdatastyrelsen
- Regionerne melder, at de offentlige sygehuse bliver klar til at indberette efter planen, så det ser godt og lovende ud, konstaterer Lisbeth Nielsen, der er direktør for styrelsen og formand for styregruppen for LPR3.
- Men vi kipper ikke med flaget, før de første regioner er gået over til at indberette i det nye format og vi har modtaget data i registret.
Uddataleverancer og finansiering
’Sundhedsdatastyrelsen arbejder på, at dataleverancer/opgørelser baseret på LPR3-data kommer op at køre så hurtig som muligt efter overgangen. Men erfaringerne er dog, at der vil være en periode, hvor kvaliteten af indberetningerne ikke er i top. Indtil kvaliteten er tilfredsstillende, vil det ikke være muligt at få opdaterede data fra LPR, dvs. data efter 1. februar/3. marts 2019’, fremgår det af brevet fra Sundhedsdatastyrelsen, som fortsætter:
’Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvornår de faste officielle leverancer af LPR-data genoptages. På nuværende tidspunkt er fokus på at sikre betalingsstrømmene på sygehusområdet samt de monitoreringer, hvor regionerne modtager løbende data til regionernes styring, kræftmonitoreringen samt overvågningen af udredningsretten. Der er igangsat et arbejde, der skal sikre håndteringen af bl.a. den mellemregionale afregning og den kommunale medfinansiering, herunder aconto afregningsmodel.’
- Overgangen til den nye version vil kun påvirke datakvaliteten i 2019. Det er forventningen, at data for 2018 vil være komplette og kvaliteten vil være som hidtil. Det betyder blandt andet, at der vil foreligge en årsopgørelse for 2018 i begyndelsen marts, forklarer Lisbeth Nielsen.