07.03.2019

Hele Danmark overgået til nyt landspatientregister

- Det har været omfattende og komplekst it-projekt få tilpasset de regionale og private hospitalers systemer til det nye landspatientregister. Men med Region Nordjylland og Region Syddanmarks vellykkede overgang i weekenden er alle overgået til LPR3, konstaterer Lisbeth Nielsen fra Sundhedsdatastyrelsen

Hver gang en person er i kontakt med sygehusvæsenet, registreres der en række oplysninger. Oplysningerne samles i Landspatientregisteret til gavn for blandt andet forskning inden for sundhedsområdet samt overvågning og behandling af sygdomme og aktivitet på sygehusene. En omfattende modernisering skal gøre registeret endnu bedre. Og det første store skridt i den retning er netop blevet fuldendt.
- Den nye version af landspatientregisteret (LPR3) er den største og mest komplekse modernisering i 25 år. Flere hundrede medarbejdere i regionerne og Sundhedsdatastyrelsen har været involveret og gjort en ekstraordinær og prisværdig indsats i forbindelse med overgangen til LPR3, der blev gennemført i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland i begyndelsen af februar samt i Region Nordjylland og Region Midtjylland i den forgangne weekend, udtaler Lisbeth Nielsen, der er formand for styregruppen for LPR3 og direktør for Sundhedsdatastyrelsen.
- Overgangen har naturligvis været grundigt forberedt. Men når der er tale om en så gennemgribende ændring, er det altid spændende, om det vil gå som forventet. Det har været et kæmpe it-projekt at tilpasse de lokale systemer i regionerne og de private hospitaler. I det lys er det derfor med stor glæde, at vi nu kan konstatere, at overgangen er gået som planlagt, siger Lisbeth Nielsen og tilføjer:
- Overgangen til LPR3 vil give gener i en periode. Men moderniseringen vil opfylde en lang række ønsker som alle parter har haft i længere tid. Det vil bane vej for et bedre overblik over patienters samlede forløb, for bedre datakvalitet og mere detaljeret viden og andre gevinster til gavn for os alle.
Fakta om Landspatientregisteret og moderniseringen:
  • Landspatientregisteret (LPR) blev oprettet i 1976.
  • Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for registeret.
  • Registeret er datagrundlag for flere af de nationale sundhedsregistre, bruges i forbindelse med forskning inden for sundhedsområdet, til overvågning af sygdomme og behandlinger, til at følge aktiviteten på de enkelte sygehuse og til at opgøre sygehusforbruget for regioner og kommuner.
  • I weekenden den 2.-3. februar overgik Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midt til LPR3.
  • I weekenden den 2.-3. marts overgik Region Syd og Region Nordjylland til LPR3.

Læs mere om moderniseringen af landspatientregisteret