05.07.2019

Status for det nye Landspatientregister (LPR3)

Omfanget af indberetninger tegner til at give et mere komplet billede af behandlingen på danske sygehuse og klinikker. Men LPR3-løsningen har desværre også mødt en del tekniske udfordringer.

I februar og marts gik alle regioner i Danmark over til at indberette til den nye version af Landspatientregisteret (LPR3), og efterfølgende er en række private aktører begyndt at indberette til det moderniserede register, der på sigt vil give et bedre overblik over patienternes sygdomsforløb, sikre bedre data til statistik og forskning samt skabe grundlag for en bedre styring af danske sygehuse og hospitaler.

’Sundhedsdatastyrelsen modtager indberetninger, der svarer til det forventede niveau fra regionerne, og flere private aktører indberetter end i det tidligere LPR. Det tegner dermed til, at vi med det nye landspatientregister får et mere komplet billede af behandlingen på danske sygehuse og klinikker’ fortæller Sundhedsdatastyrelsen fredag d. 5. juli i et brev til styrelsens samarbejdspartnere, hvor der bliver gjort status over det nye Landspatientregister (LPR3).

’Siden slutningen af maj måned har LPR-løsningen desværre mødt tekniske udfordringer, som bl.a. giver lange svartider på indberetningerne. Det såkaldte administrationsmodul, hvor der bl.a. kan hentes oversigter over indberetningsfejl, er også ramt af driftsproblemer, der er taget til, siden LPR3 gik i drift, og i perioder reelt har gjort det umuligt at bruge,’ fremgår det af brevet, der fortsætter:

’Sundhedsdatastyrelsen og vores leverandør, DXC, arbejder ihærdigt på at finde løsninger, så der kan etableres stabil drift med acceptabel performance. I løbet af det seneste døgn er der blevet foretaget opdateringer af både indberetningssystemet og administrationsmodulet, og det ser ud til, at dette har haft en positiv effekt på administrationsmodulet, som nu igen er tilgængeligt.’

Sundhedsdatastyrelsen følger indberetningerne nøje og udarbejder løbende analyser af datakvaliteten. De viser, at der stadig er udfordringer med hensyn til datakompletheden, og det påvirker nogle af uddataleverancerne. Arbejdet med at gennemføre det udviklingsarbejde på uddatasiden, som den ændrede datastruktur kræver, følger stadig den uddataplan, som Sundhedsdatastyrelsen har besluttet sammen med Referencegruppen for LPR3-uddataleverancer, som har repræsentanter fra regionerne, Danske Regioner, RKKP, KL, Sundhed Danmark, Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen.

Læs hele brevet til Sundhedsdatastyrelsens samarbejdspartnere: Status for overgangen til nyt LPR (PDF)