11.10.2019

Opgørelser fra nyt landspatientregister forsinket

Implementeringen af det nye landspatientregister er i fuld gang, men en række tekniske udfordringer får betydning for, hvornår Sundhedsdatastyrelsen igen kan udarbejde faste monitoreringer af bl.a. kræftpakker og udredningsretten.

Sundhedsdatastyrelsen gør i et brev til styrelsens samarbejdspartnerne status over overgangen til det nye landspatientregister.

Efter en vellykket overgang blev det nye landspatientregister (LPR3) i slutningen af maj ramt af tekniske problemer. Det besværliggør regionernes indberetning af data til det nye landspatientregister og får betydning for, hvornår Sundhedsdatastyrelsen igen kan udarbejde faste monitoreringer af bl.a. kræftpakker og udredningsretten.

- Vi får alle data ind, så selv om der aktuelt ikke er tilgængelige opgørelser baseret på data fra 2019, er der data fra hele 2019 i registret. Og når fejlene er rettet og datakvaliteten er på et acceptabelt niveau, kan vi også lave opgørelser fra Landspatientregisteret for 2019, fortæller direktør Lisbeth Nielsen, og tilføjer: 

- Det kommer ikke bag på os, at der er fejl i indberetningerne. Vi vidste, at der ville være en overgangsperiode, hvor den nye indberetningspraksis skulle på plads. Men de tekniske problemer, der er stødt til, har desværre gjort det svært for regionerne at rette fejlene. Derfor kommer det til at tage længere tid end først forventet før datakvaliteten og -kompletheden er på et niveau, hvor vi kan lave opgørelser.

Sundhedsdatastyrelsen arbejder tæt sammen med leverandøren DXC om at løse de tekniske problemer. Der laves løbende fejlretning og det forventes at performanceproblemerne og de væsentligste fejl er løst til januar 2020.

Sundhedsdatastyrelsen har i samarbejde med regionerne og andre centrale aktører revideret planen for opgørelser fra Landspatientregisteret. I planen er der taget højde for arbejdet med at sikre datakvaliteten. De kommende måneders arbejde med både de tekniske udfordringer og udvikling af datakvalitet får betydning for, hvornår de enkelte opgørelser kan offentliggøres, men Sundhedsdatastyrelsen forventer igen at kunne levere løbende monitoreringer og data fra Landspatientregisteret senest i 2. kvartal 2020.

Opgraderingen af Landspatientregisteret er den største gennemgribende modernisering siden 1994. Moderniseringen vil opfylde en lang række ønsker, som alle parter har haft i længere tid. Det vil bl.a. give et bedre overblik over samlede patientforløb og bedre mulighed for at sammenligne effekter og resultater af behandlingen på tværs af sundhedsvæsnet.