28.03.2019

LPR3 åbner mulighed for bedre og mere præcise opgørelser

- Nu, hvor det nye register er i drift med løbende indberetninger, kan vi for alvor udvikle bedre opgørelser og afprøve dataleverancer, siger Lisbeth Nielsen om status for implementering af LPR3

Den omfattende modernisering af Landspatientregisteret kom et stort skridt videre, da landets fem regioner i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen havde en vellykket overgang til LPR3 i februar-marts. Alle regionale sygehusenheder er nu i drift med løbende/daglige indberetninger. De private aktører er også påbegyndt indberetning til LPR3 - herunder en af de største private aktører, Aleris-Hamlet, fremgår det af et nyt brev til styrelsens samarbejdsparter.
- Med data inde går vi nu for alvor i gang med afprøvning af at levere dem ud til kommuner, regioner, forskere og andre, hvilket kræver test og dialog, forklarer Lisbeth Nielsen, der er direktør for Sundhedsdatastyrelsen og formand for styregruppen for LPR3.
- Implementeringen af LPR3 indebærer en omfattende omlægning af registeret, hvor mange regionernes oplysninger vil blive struktureret datamæssigt anderledes og give nye muligheder. Det medfører derfor et større udviklingsarbejde i den kommende tid, hvor vi skal omlægge opgørelser og dataleverancer, hvilket giver mulighed for at forbedre opgørelsesmetoder og udvikle nye, mere præcise opgørelser.
’Omlægningen af dataleverancerne baseret på LPR3 sker ud fra en prioriteret tilgang, hvor der indledes med de dataleverancer, som anvendes i regionerne og i staten til opfølgning på for eksempel udredning og kræftmonitorering’, fremgår det blandt andet af brevet fra Sundhedsdatastyrelse, som fortsætter:
’Til at bidrage med prioriteringen af uddataleverancer er der nedsat en referencegruppe for LPR3 uddataleverancer med repræsentanter fra regionerne, Danske Regioner, RKKP, KL, Sundhed Danmark, Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen.’
Referencegruppen har afholdt sine første møder og drøftet planen for de faste leverancer. Styrelsens mål er nu blandt andet, at der sidst i marts lægges såkaldte DRG-testdata for 2019 ud på de regionale SFTP-servere, samt at der inden sommerferien leveres de første individbaserede DRG datasæt til regionerne.
- Kort sagt går arbejdet med datagrundlaget i LPR3 og uddataleverancer planmæssigt, konstaterer Lisbeth Nielsen.