03.04.2019

Næsten 1.400 fik recept på medicinsk cannabis gennem forsøgsordningen i 2018

Årets sidste fire måneder stod for mere end halvdelen af tilvæksten – både i antal borgere, der fik udskrevet recepter, og antal borgere, der indløste dem. Det fremgår af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen har nu opgjort salget af cannabisprodukter i 4. kvartal 2018 på baggrund af tal fra Lægemiddelstatistikregisteret (LSR), som er et register, der dækker alt salg af lægemidler i Danmark. Hermed foreligger der nu salgstal for hele det første år af den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis. Samtidigt har styrelsen sammenlignet tallene med data på antal udskrevne recepter fra Fælles Medicinkort (FMK), der bruges til ordination og opdatering af aktuelle lægemiddelordinationer til den enkle patient.
På begge områder viser tallene den samme overordnede udvikling med hensyn til produkter omfattet af forsøgsordningen om medicinsk cannabis: En stigende tendens de første seks måneder, der så aftager i juli og august, hvorpå de sidste måneder står for over halvdelen af tilvæksten.
 Grafik der viser udvikling i 2018 i antal unikke borgere med recept på et cannabis produkt omfattet af forsøgsordningen
De sidste fire måneder steg det samlede antal af borgere, der siden 1. januar har fået udskrevet recept på medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen fra 628 ved udgangen af august 2018 til 1.384 ved udgangen af året. I samme periode steg det samlede antal borgere, der har indløst recept på medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen fra 555 til 1.211.
Årsagen til stigningen kan blandt andet være, at der er kommet flere cannabisprodukter på markedet i sensommeren. 
Status efter monitorering af brugen 4. kvartal 2018
På baggrund af de nye tal fra LSR i ’Medicinforbrug Monitorering: Cannabisprodukter – monitorering af brugen 4. kvartal 2018’, er status efter et år:
  • Der er nu seks forskellige cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, tre urteteer og tre orale opløsninger. Indtil september 2018 har der været to urteteer på markedet.
  • I alle regioner sælges medicinsk cannabis (uanset produkttype) overvejende via receptsalg i primærsektoren
  • Region Sjælland har det største mængdesalg af cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis i 2018
  • Region Hovedstaden har det største mængdesalg af magistrelt fremstillede lægemidler (produkter tilberedt særligt på et apotek) indeholdende cannabis i 2018
  • Der er indløst i alt 6.778 recepter på cannabisprodukter til 2.321 unikke borgere i 2018
    - heraf er der indløst i alt 2.951 recepter på cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis til 1.211 unikke borgere
  • Speciallæger udskriver oftest den første recept på medicinsk cannabis
  • Læger i alle regioner udskriver medicinsk cannabis
  • Cannabisprodukterne i forsøgsordningen er primært givet mod neuropatiske smerter (nervesmerter)